Ozmán utcai Óvoda sorsa

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal (lakások, telkek, helyiségek) kapcsolatos kérdések

Ozmán utcai Óvoda sorsa

HozzászólásSzerző: Dr. Szimon Ildikó » 2007 okt. 07 14:02

Tisztelt Hivatal!
A Rákospalotáért Közhasznú Egyesület tájékoztatást szeretne kérni az Ozmán utcai Óvoda jövő beli sorsáról, az ingatlan területén tervezett beruházásról ill. a közelmúltban az óvodában e témában zajlott, a lakók szernit botrányos lakossági fórumról (időpont, tárgy, meghívottak...)!
Köszönettel:
Matolcsiné dr. Szimon Ildikó
Dr. Szimon Ildikó
 
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2007 máj. 15 11:30

Re: Ozmán utcai Óvoda sorsa

HozzászólásSzerző: Herrich Lászlóné » 2007 okt. 09 14:15

Dr. Szimon Ildikó írta:Tisztelt Hivatal!
A Rákospalotáért Közhasznú Egyesület tájékoztatást szeretne kérni az Ozmán utcai Óvoda jövő beli sorsáról, az ingatlan területén tervezett beruházásról ill. a közelmúltban az óvodában e témában zajlott, a lakók szernit botrányos lakossági fórumról (időpont, tárgy, meghívottak...)!
Köszönettel:


Tisztelt Matolcsiné!
Kérem segítsen, hogy válaszolni tudjunk feltett kérdésére. Kérem pontosítsa, hogy milyen lakossági fórumról érdeklődik, ugyanis tudomásom szerint ebben a témában nem volt lakossági fórum.
Üdvözlettel: dr. Pálinszki Antal
Herrich Lászlóné
 
Hozzászólások: 43
Csatlakozott: 2004 márc. 02 12:04

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2007 okt. 09 20:09

Tisztelt Pálinszki úr!
Már én is hallottam, hogy volt valamiféle tájékoztatás a MÁV telep ügyében, ettől függetlenül lehet, hogy mégsem volt.
Viszont az egészen biztos, hogy kellett volna lennie, mivel készül a kerület építési szabályozását szolgáló rendelet tervezete a VÉSZ, amely a MÁV telep fővárosi védettségében változást javasolt.
Mint a Környezetvédelmi Szakmai Kollégium megbízottja megtekinthettem a VÉSZ tervezetét, azonban a számomra átadott anyagban nem volt térképmelléklet de semmilyen egyéb melléklet sem. (Holott azt a 3-as számú mellékletet már nagyon szeretném látni, sőt érdekel a kerületi Műemlékek hiánytalan felsorolása is.) Amikor rákérdeztem, azt a választ kaptam, hogy a mellékletekben nincs változás. (Mondjuk ettől nem nyugodtam meg nagyon.)
Viszont mintegy 2 héttel ezelőtt egyeztető tárgyalás volt, amelyen megtekinthettem a térképet is. Nos, ott azt láttam, hogy a MÁV telep védelmi területének jelölésénél változás történt, mert a MÁV telep közepét (az óvoda telkét és az előtte található parkos részt, és azt már nem láthattam, hogy a facsemete-áruda telkét is) KIVETTÉK a védelem alól.A terület jelölése L7 építési övezet (hajszálra mint Újpalota).

Na erről egészen biztos, hogy kellett volna lenni valamilyen nyilvános fórumnak, vitának, ismertetésnek. Talán erről lehet szó.
- Kérdésem, hogy lesz-e lakossági fórum a MÁV telep védettségének tervezett változásáról?
- Ki kezdeményezte ezt a változtatást? (A helyi lakók biztosan nem.)
- Kinek az érdekében történik? (A MÁV telepi lakók biztos nem erre vágytak volna ha változást emlegetnek nekik, mondjuk ha a Suzuki-t kordában tartanák, annak jobban örülne mindenki.)

Továbbá csatlakoznék Matolcsiné dr. Szimon Ildikó kérdéséhez:
Volt-e valamiféle lakossági fórum a MÁV telepen tervezett beépítési és védelmi átsorolások témájában?
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

HozzászólásSzerző: Lauber Jánosné » 2007 okt. 11 15:46

Tisztelt Hölgyem!
A Képviselő-testület 2007. június 20-i ülésén 13. napirendi pontként tárgyalta az Ön által észrevételezett kérdést. Az Ozmán u. (Szent Korona u.9.) sz. alatti ingatlant a testület értékesítette. Az óvodát a MÁV Zrt-től megvásárolt Mozdonyvezető u. 3-5. sz. alatt a Szent Korona Általános Iskolához közel helyezi el.
Dr. Nagy Antal
Lauber Jánosné
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2004 jan. 21 14:07

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2007 okt. 11 20:15

Lauber Jánosné írta:Tisztelt Hölgyem!
A Képviselő-testület 2007. június 20-i ülésén 13. napirendi pontként tárgyalta az Ön által észrevételezett kérdést. Az Ozmán u. (Szent Korona u.9.) sz. alatti ingatlant a testület értékesítette. Az óvodát a MÁV Zrt-től megvásárolt Mozdonyvezető u. 3-5. sz. alatt a Szent Korona Általános Iskolához közel helyezi el.
Dr. Nagy Antal


Tisztelt Dr. Nagy Antal!
Elég pontosan emlékszem arra, hogy mekkora vitát váltott ki a MÁV telepi önkormányzati ingatlaneladási ügy, és mellékelem ide is, hogy az érdeklődők elolvashassák.
Szeretném azért kiemelni, hogy a telekkel és a védettséggel kapcsolatban tettem fel a kérdéseket, nem kis részben arra alapozva, hogy a testületi ülésen maga Király alpolgármester úr fejtette ki, hogy természetesen lesz lakossági fórum stb. Viszont egy hang sem volt arról, hogy a telket és a zöldterületet a fővárosi védettség alól kivennék. Vagy Pálinszki úr tudott erről? Az L7 min építési övezet már akkor is vitát váltott ki, Ambrus úr szerint teljesen alaptalanul. Nos ezek szerint mégsem alaptalanul.
Feltenném tehát újra az eredeti kérdéseimet:
Kérdésem, hogy lesz-e lakossági fórum a MÁV telep védettségének tervezett változásáról?
- Ki kezdeményezte ezt a változtatást? (A helyi lakók biztosan nem.)
- Kinek az érdekében történik? (A MÁV telepi lakók biztos nem erre vágytak volna ha változást emlegetnek nekik, mondjuk ha a Suzuki-t kordában tartanák, annak jobban örülne mindenki.)

Továbbá csatlakoznék Matolcsiné dr. Szimon Ildikó kérdéséhez:
Volt-e valamiféle lakossági fórum a MÁV telepen tervezett beépítési és védelmi átsorolások témájában?


13. El?terjesztés a Bp. XV., Szent Korona útja 9. szám alatti (Ozmán u.)
ingatlan versenytárgyalás útján történ? elidegenítésér?l, és a Bp. XV.,
Mozdonyvezet? u. 3-5., valamint a Szent Korona útja 3/b. szám alatti
ingatlanok megszerzésér?l (Ikt.sz: 107-176/2007. sz. anyag)
El?adó: Király Csaba alpolgármester


Dr. Pálinszki Antal: Szót ad Király Csaba alpolgármesternek
az el?terjesztés szóbeli kiegészítésére.

Király Csaba: A határozati javaslat hivatkozása kiegészül
azzal, hogy ?és a 15. § b) pont?. A képvisel?-testület 2005-ben és 2006-ban döntött arról, hogy pályázat útján a MÁV-telepen üresen álló MÁV óvodaingatlanokat megvásárolja. Erre nemcsak a vagyon növelése miatt, és az óvodafunkció megtartása miatt van szükség, hanem azért is, mert ennek az óvodának az ingatlanai szervesen kapcsolódnak az ott lév? Szentkorona iskolához. Az ingatlan egyesítése az iskola részére a továbbiakban lehet?séget nyújt arra, hogy az oktatás fejlesztéséhez megfelel? teret nyerjen, illetve egy tornaterem kialakításának lehet?ségét is magában hordozza. Jelenlegi felépítettségében az iskolához tartozó Ozmán utcai óvoda a mai modern feltételeknek nem felel meg. Nincs f?z?konyha, megfelel? mosási lehet?ség, az üresen álló MÁV óvodában viszont minden feltétel adott, jobb körülmények közé kerül az Ozmán utcai hat csoport.
66

Ezek az indokok kell?en alátámasztják, hogy vásárolják meg a két ingatlant a MÁV-tól. Igaz, hogy a megvétel forrását meg kell teremteni. Egyik rész hitelb?l, másik rész, pedig a majdan megüresed? óvoda elidegenítéséb?l származik. A szavazás során nem a jelenlegi, hanem egy másik sorrendő szavazásra fog javaslatot tenni. Kéri a határozati javaslatok elfogadását.

Dr. Pálinszki Antal: Az el?terjesztést megtárgyaló bizottságok
elnökének ad szót.

Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja az el?terjesztést.

Németh Angéla: A Mővel?dési, Oktatási és Sport Bizottság
megtárgyalásra javasolja az el?terjesztést.

Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési
Bizottság 4 igen, 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az el?terjesztést.

Dr. Pálinszki Antal: A kérdések következnek.

Goró Oszkár: Az Ozmán utcai óvoda eladásával kapcsolatban
hallani lehetett, hogy több érdekl?d? is van. Egyik szállodát, másik 150 fér?helyes társasházat, vagy autószalont építene. Tudják-e ennek az igen értékes épületnek az eladásánál, hogy mik a vev? szándékai? Mennyibe kerülne a tornaszoba megépítése az Ozmán utcai óvodában? Nem kerülne-e kevesebbe, mint a romos állapotban lév? MÁV-telepi óvoda felújítása fog kerülni? Megfelel-e azon oktatási törvényeknek, hogy súlyosan légszennyezett területen akarnak óvodát létesíteni.
Nehézfém szennyezés és zaj van a területen, napközben nem lehet nyitva tartani az ablakot.

Mihály Zoltán: Az iskolához fog kerülni a Szentkorona utcai egészségügyi intézmény is?

László Tamás: Miért nem került az el?terjesztés a
Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elé? Olyan településfejlesztési, építészeti és funkcionális vonzatai vannak, ami a bizottságot érinti. Amivel így járnak el, az eleve gyanús.

67

Novák Ágnes: Miért mondta az el?terjeszt?, hogy Ozmán utcai
óvodának nincs mosókonyhája? A helyszínrajzon szerepel mosókonyha, szárító és vasalóhelyiség is. Vizsgálták-e, hogy a tornaszoba megépítésére, illetve egy megfelel? konyha kialakítására az egyik 27 m2-es kazánház nem lenne-e alkalmas? A MÁV-telepi óvoda nem rendelkezik mőködési engedéllyel, ezért az engedélyezési eljárást elölr?l kell kezdeni.

Dr. Pálinszki Antal: A kérdéseket lezárja, megadja a szót az
el?terjeszt?nek.

Király Csaba: Az Ozmán utcai óvoda közelebb van az M3-
ashoz, mint a MÁV-telepi. A kering? hírekre nem tud reagálni. A MÁV-telepi óvoda nem romos, 3-4 éve üres, természetesen szükség van tisztasági festésre. Az ellen?rzéseket a hatóságoknak valóban meg kell tenniü, és hozzá kell járulni a használatba vételhez. Nem tudja miért nem került a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elé az el?terjesztés, ha minden ingatlaneladást tárgyalna a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság KVKB, akkor ?k lennének a Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság. Mindkét ingatlant az óvoda és az
iskola fogja használni, az el?terjesztés elkészítése és a tárgyalások elindulása idején még nem tudták, hogy további bölcs?dei fér?helyeket fognak Újpalotán és Rákospalotán felszabadítani.

Dr. Pálinszki Antal: Ügyrendben szót ad Novák Ágnes képvisel? asszonynak.

Novák Ágnes: Nem kapott választ arra, hogy miért állítják azt, hogy nincs mosókonyha az Ozmán utcában.

Dr. Pálinszki Antal: Ez nem ügyrendi hozzászólás volt. Hozzászólások következnek.

Mihály Zoltán: Jól ismeri a környéket, a MÁV-óvoda kb.
egyforma távolságra van az M3-as jobb és bal oldalától. Fontos, hogy mi kerül az elidegenítés után az Ozmán utcai óvoda helyére. A szállodát és az autószalont megkérd?jelezi, mert megközelíthetetlen azon az eldugott helyen. Társasházról nincs értesülése. Az eladási konstrukcióban két pozitívumot lát. A MÁV-val fennáll a kölcsönösség, az óvodaépület egyáltalán nincs lepusztulva, leglényegesebb, hogy alkalmas óvodának.
68


Az Ozmán utcai óvoda egy felvonulási épület volt, nem alkalmas óvodának. A Szentkorona iskolát b?víteni kell, ha megkapja a templom és az iskola közötti másik ingatlant, ez a probléma is megoldódik.

Goró Oszkár: Nem kapott választ arra, hogy mik a vev?k szándékai, arra sem, hogy mennyibe kerül egy tornaszoba megépítése. A bizottsági ülésen azt mondta az alpolgármester úr, hogy 42 MFt a MÁV-telepi óvoda
felújítása. Ennek a töredékéb?l meg lehetne építeni egy tornaszobát az Ozmán utcai óvodában. A helyszíneken saját fülükkel megtapasztalhatják, hogy melyik terület zajosabb. A MÁV-telep lakásainak értékét az adja, hogy mőemlék területen találhatók, zöldparkban fekszenek, nyugalom és csönd van. A lakók sok éve
küzdenek, hogy megakadályozzák az átmen? forgalmat. Egy odaépül? szállodával vagy társasházzal ezek az értékek vesznek el. Az úthálózat sem alkalmas a társasházzal járó nagy autóforgalomra. Kéri a testületet, hogy ne támogassák a javaslatot, és el?ször kérdezzék meg a lakosság véleményét, azután hozzák vissza az el?terjesztést.

Dr. Pálinszki Antal: Emlékszik arra, amikor a MÁV megszüntette az óvodát. Azzal nyugtatták a szül?ket, hogy az önkormányzati
óvodák átveszik a gyerekeket. A két óvoda bejárata szinte teljesen egyforma távolságra van az M3-astól. Az udvar része valóban kicsit közelebb van a MÁV- telepi óvodának, de egy garázssor szinte hermetikusan lezárja az egészet. Ilyen nincs az Ozmán utcában. A gyerekek jobb körülmények közé kerülnének, az iskolának lenne egy hasznosítható épülete. Az ellenzék soha semmit nem akar, gyanús szándékokat sejtenek. A gyerekek számára szeretnének jobb helyzetet.

László Tamás: Polgármester úr a költségvetési vita során
elmondta, hogy 2005-ben bizonyos ügyeket a Fidesz is megszavazott. Az a két ingatlan megvétele volt. Az Ozmán utcai ingatlan eladása 2005-ben nem szerepelt napirenden. Az óvodáknál mindig a foglalkoztatók homlokzata számít. Az Ozmán
utcai óvoda foglalkoztatójának homlokzata 20 méterrel távolabb van, és hátat fordít az M3-asnak. A másik óvodának a foglalkoztatója az M3-asra néz. Kiment a helyszínre délel?tt, nagy zaj van, ez a sáv alkalmatlan erre a célra. Az Ozmán utca lényegesen jobb helyzetben van. A piaci érték számítás szerint 130-150 db lakást lehet építeni az ingatlanon, valójában err?l szól az egész történet. A
Szentkorona 11. számú épület a legnagyobb a MÁV-telepen, ebben csak 36 db lakás van. Ide
fognak helyezni mellé egy 130-150 lakásos épületet, akkor a MÁV telepnek vége van.
69

Nemcsak az óvodáról van szó, hanem arról is, hogy a környezetük meg lesz terhelve egy óriási népességgel, 130-150 autóval, mélygarázzsal. Nyílt dolog, hogy ingatlanspekulációról van szó.

Dr. Pálinszki Antal: Ügyrendben ad szót Mihály Zoltán képvisel?nek.

Mihály Zoltán: Javasolja, hogy kapjon szót az iskola igazgatója.

Dr. Pálinszki Antal: Err?l nem kell szavazni, az igazgató n?
szót kap kés?bb, mint szakért?.

Vizér Klára: Aggályos az el?terjesztésben, hogy két dolog van
összekapcsolva. Az lenne jó, ha arról szólna az el?terjesztés, hogy vásárolják meg a
két ingatlant, kell?en megindokolva, hogy miért el?nyös az önkormányzat számára. Az aggályos rész az Ozmán utcai óvodának a bekapcsolása ebbe a bizniszbe. Az nincs indokolva és alátámasztva kell?képpen, hogy miért kell a kett?t együtt csinálni. Egyetért azzal, hogy a gyerekeknek jobb körülményeket kell teremteni, de gondoljanak arra is, hogy a kerületi egészségügyi intézmények milyen állapotban vannak. Az addiktológia, a pszichiátria, az ügyelet olyan romos épületekben
vannak, hogy azokat kellene rögtön lebontani. Ilyen méltatlan körülmények közé jár a kerület lakossága magát gyógyíttatni, és nem arról szól az el?terjesztés, hogy ezeket a szolgáltatásokat ingatlanvásárlás útján tegyék kultúráltabb körülmények közé. Miért nem lehet a közvetlenül érintett emberekkel megbeszélni, ha valóban készül egy új szabályozási terv? Miért nem a koncepcióból indulnak ki, ha van
ingatlanfejlesztési terv? El?bb a lépéseket teszik meg, kész helyzetet hoznak létre, és utána csapódik be a bomba. Ezt roppant aggályos eljárási módnak tartja. Az a terület, ahonnan most a Trenor kertészet kivonult, önkormányzati-e vagy sem? Erre feltétlen kéri a választ, mert szorosan hozzátartozik az egész ügyhöz.

Novák Ágnes: Még mindig nem kapott választ arra, miért
mondják, hogy nincs mosoda és szárító az Ozmán utcában, amikor az alaprajz tartalmazza. Az is látható, hogy nem felvonulási épületnek épült, hanem 1-es vázszerkezet, nem szép, viszont, ha van pénze az önkormányzatnak, és fontosak neki a gyerekek, akkor foglalkozni kellene az épülettel, és nem megvárni, hogy kimondhassák az életveszélyességet, és lebontsák.
70
Az egészben nagyon furcsa, maga az értékbecsl? cég fejti ki, hogy a szabályozási terv módosításával itt L7-es építési övezetet lehet létrehozni. Az L7 Újpalotára vonatkozik, újpalotai sőrőségő beépítést prognosztizálnak. Ezt illetne megkérdezni az ott lakóktól, és elgondolkodni, hogy való-e a MÁV-telepre, ami f?városi
védelem alatt áll. Valóban súlyosan az ingatlanpanama szelét látják, érzik.

Dr. Pálinszki Antal: Szót ad a Szentkorona iskola igazgatón?jének.

Gressó Tiborné: Pedagógus szemmel nézi a dolgot, valóban két
tagintézményét érinteni a Szentkorona Általános Iskola és Óvodának, ez 600 gyereket és 90 pedagógust, illetve technikai dolgozót jelent. Az Ozmán utcai óvoda átköltözne a Mozdonyvezet? utca 3-5. sz. alá. Tisztázni szeretné a fogalmakat, az oktatási törvény el?írja, hogy minden gyerekre három váltás ágynemő garnitúrával rendelkezni kell az intézményeknek, és ezeket nekik kell mosni, szárítani. Az Ozmán utcai szárító- illetve mosókonyha a három tagóvoda 250 gyerekére történ?
mosásra nem alkalmas. A Mozdonyvezet? utcában van egy olyan kimondott mosókonyha nagyteljesítményő gépekkel, ami az egész intézmény ágynemő garnitúrájának a mosását biztosítani tudná. Nagyon fontosnak tartja a saját konyha lehet?ségét is, hiszen az Ozmán utcában két speciális csoport mőködik, a cukros és az ételallergiás gyermekek ellátása évek óta problémát jelent. A szállítók ett?l a szolgáltatástól mindig ódzkodnak, nehezen oldják meg. Saját konyhával ennek a
megoldása is megtörténhetne. Másik specialitás a logopédiai ellátás, sajnos egyre több kisgyerek küszködik részképesség, beszédkészség zavarokkal. Erre külön helyiség kell. Az Ozmán utcában nincs erre lehet?ség tornaszoba kialakítására. A Mozdonyvezet? utcában adott a tornaszoba, adott a külön helyiség arra, hogy a logopédiai problémákkal küszköd? gyerekekkel külön, egyéni bánásmóddal foglalkozzanak. A szül?k, pedagógusok örömmel fogadnák azt, ha az óvodások ?
akik egy része különböz? problémákkal küszködik ? megfelel? helyre költöznének. Az iskolában a könyvtár, a számítástechnika-, a technikaterem jelenleg szükségmegoldásként szerepel, a mellettük lév? Mozdonyvezet? u. 3. szám alatti épületben ezekre is külön helyiség lenne.

Koteschel Vendelné: Nem tudja, hogy az oktatási törvényben
hol szerepel a 3 váltás ágynemő, mert szerinte nem szerepel. A VIII. Kerületi óvodában, ahol dolgozik, a szül?k hozzák az ágynemőt és a pizsamát és semmiféle 3 váltás ágynemő meg mosókonyha nincs. Ilyenr?l nem hallott.

71
Baracskai Éva: Az eszköznorma címő trv. fejezetben szerepel a
3 váltás ágynemő, aminek 2008-ra minden óvodában meg kell lennie. A kerület a legtöbb óvodájában már megvan ez a feltétel. Az újpalotai óvodákban olyan kiszolgáló helyiségeket építettek át, amire szükség volt, és ezeket vonták be tornaszoba helyiségnek, melyek most hiányoznak, illetve hiányzik a logopédiai szoba, mert azokat a helyiségeket alakították át tornaszobává. Van tornaszobánk, de nem azt a célt szolgálja, amit most ez a lehet?ség biztosít. Ez a szép nagy óvoda olyan lehet?ségeket nyújt, amiért nagyon ajánlja. A jelenleg mőköd? Ozmán óvodában annyi lenne a beruházás, amennyit az új óvodára rá kellene költeni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Dr. Pálinszki Antal: Javasolja, hogy a képvisel?-testület adjon
szót Tóth Zsolt kerületi lakosnak.

402/2007. (VI.20.) sz. h a t á r o z a t

A Képvisel?-testület úgy dönt, 3 percben szót ad Tóth Zsolt kerületi lakosnak.
(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 7 tartózkodás)


Tóth Zsolt: A lakosságot nem értesítették arról, hogy mi fog
történni a környezetükben. A lakosság el?ször lakossági fórumon dönt. Err?l az ügyr?l, csak úgy ?fal mellett? hallott a lakosság. A MÁV-telepen a lakók fel vannak háborodva, mert a fejük felett akarnak dönteni, olyan területr?l, ami a lakosságnak, ill. a MÁV-telepnek szerves része. A lakók nem fognak beleegyezni abba, hogy ott bármi megépüljön. Megszervezik azt, hogy egy az egyben kiállnak akár az önkormányzat ellen is. Az önkormányzat van a lakókért, és nem fordítva. Tudniuk kellene, hogy a MÁV-telepen milyen közlekedési lehet?ségek vannak, és ez nem bír ki egy olyan lakóparkot, ahol több száz autó bejönne, mert ott nincs
közlekedési út. Kéri az önkormányzatot, hogy vegye figyelembe az ott lakók igényeit.

Marsovszky Györgyné: Nem tudja, hogy mi épülne a MÁV
telepen, mert még keretszabályozási terv sincs. Arról van szó, hogy a nagyon sokáig üresen álló óvodát megvegye az önkormányzat, és felújítsa a mai követelményeknek megfelel?en. A MÁV úgy döntött, hogy mind a két épületet megszünteti. Azt sem engedte meg, hogy az ott dolgozók egy alapítványi óvodaként mőködtethessék tovább.
72
Elhiszi, hogy a MÁV telepi lakók szeretik a kerületet, de ott társasházak is épültek valamikor, és valóban ez egy zsákutca, tehát ott nagy forgalom nem lehet. Meg kell hagyni az embereknek a tisztességes tájékoztatást. Az óvodát a MÁV még a saját gyerekeiknek sem adta oda.

Ambrus János: Sajnos a mai napirend a csúsztatások
napirendje. A lakosokat megvezették, nem felel meg a valóságnak az, ami a testületi ülésen elhangzott. Az, amivel fenyegetik a lakosságot, hogy toronyházat, mélygarázst építenek, a jelenlegi el?írások szerint is lehetetlen. Jelenleg is L7-es övezetben van ez a terület. Az L7 építési övezet a következ?kr?l szól. A védend? fákat meg kell tartani, a szabályozási tervlapon feltüntetett új közterületi telekhatárokat ki kell alakítani. Ennek a teleknek egy része az elhatárolás alapján
közterület, csak az óvoda miatt nem történt meg a telekalakítás. ?A teleknek az Észak-keleti oldalon lév? 2/5-öd telekrészét közparkként a Szentkorona úti közterülethez kell hozzácsatolni. Az L7-es övezet az Önök lakóházairól szól. A jelenleg érvényes szabályozás azt írja el?, hogy az építménymagasság legnagyobb mértéke 6 méter magas, vagy a kialakult állapot. A 6 méternél az Önök házai is magasabbak. Nem lehet igazán telket alakítani sem, mert a meglév? telkekb?l a
legkisebb telekméret 1000 m2 lehet. Tehát ha minden kötél szakad, ebb?l területb?l a közterülethez csatoló résszel együtt max. 3 telket lehet alakítani. Folytathatnám, szabadon álló a beépítés, a színterületi mutató mind azt mutatja, hogy csak a környezethez illeszked? épületegyüttes építhet?. Átverték Önöket, nézzenek utána.?


Báder György: Felejtsék el az óvodát, a magas házakat, beszéljenek a pénzr?l. Arra büszkék, hogy megpróbálnak hitelfelvétel nélkül
mőködni. Az Ozmán utcai óvodát 50 millió Ft-ból gyönyörően helyre lehetne hozni, mindennel el lehetne látni, és lenne ennek az óvodának 3.000 m2 plusz területe. Nem kellene felvenni 100 millió Ft-ot hitelbe. Ha megveszi a MÁV óvodát az önkormányzat, akkor az 150 millió Ft-ba fog kerülni. Kérdezi, hogy most pillanatnyilag hogy áll ez.

Csaba Elemér: Harcolt az óvodáért, hogy ne szüntessék meg,
ne bontsák le, mert végveszélyben volt. Alapvet?en az igazgatón?re alapoz, ? érintkezik a szül?kkel, az ? véleményét tartja mérvadónak. A Tóth úrtól azt kérdezné, hogy aki ennyire élesen elveti ezt az elképzelést, milyen elgondolása van, amivel pótolná az önkormányzat által kidolgozott megoldást. Mit javasol, mert eddig csak bírált. Ellenzi, hogy bármit eladjanak. Az önkormányzat vagyonát ne adják el. Nem politikai kérdés, hogy korszerő óvoda legyen ezen a kerületen. Mi az elképzelésük a Szentkorona útja 9. sz. alatti ingatlannal?
73

Van olyan aggály, hogy ezt eladják. Az igazgatón?t?l kérdezi, hogy látja a Szentkorona u. 9. jöv?jét, van-e tervük? Tóth úrtól azt kérdezi, hogy van az önkormányzat tervével szemben valamilyen konstruktív és megvalósítható elgondolása.

Dr. Balogh András: Toronyházról nem volt szó, mély garázst
nem említettek, atomer?mővet sem, de ne csodálkozzon a szocialista frakció, ha igen er?s fenntartásokkal fogadnak mindenféle információkat, mikor a saját b?rükön tapasztalták, hogy mennyire megbízhatóak és szakért?k a kérdésben.

Novák Ágnes: Ambrus úrnak szeretné elmondani, hogy a 130-
170 lakás erre a telekre, a jelenlegi környez? állapot számadataival lett kiszámolva. Szeretné felhívni a figyelmet arra a tervlapra, amiben szerepel 10-12 m-es építmény magasság. is. Számtalan esetben volt tanúja annak, hogy ebben az önkormányzatban simán módosítottak szabályozási tervet, amikor a lakók könyörögtek, hogy ne tegyék meg. Folyamatosan szembe mentek a lakosság érdekeivel, az építészeti értékekkel. Az iskolapéldája annak, hogy itt ingatlanspekuláció történik
.

Vizér Klára: Nincs az ellen, hogy ingatlant vásároljanak,
továbbra sem tudja, hogy mi az Ozmán utcai óvoda eladásával, és annak a területnek a felszabadításával a városvezetésnek a terve. Az önkormányzat vezetésének, és a helyi képvisel?nek lett volna kötelessége egy lakossági fórumot tartani, és a rendelkezésre álló információt elmondani. Tóth úrnak nem kötelessége a városvezetés helyett terveket gyártani, hanem az önkormányzatnak kellene a lakosságot tájékoztatni, és a véleményüket kikérni, és nem kész helyzet elé állítani.

Dr. Pálinszki Antal: Javasolja, hogy a képvisel?-testület adjon szót Tóth Csaba kerületi lakosnak.

403/2007. (VI.20.) sz. h a t á r o z a t

A Képvisel?-testület úgy dönt, 3 percben szót ad Tóth Csaba kerületi lakosnak.
(Szavazati arány: 14 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 11 tartózkodás)


Dr. Pálinszki Antal: Szót ad Tóth Csabának.

74
Tóth Csaba: Az önkormányzatnak kötelessége lenne a
választóikkal közölni a szándékukat. Az óvoda ideális környezetben van. Nincs olyan forgalom, mint a MÁV óvodánál. Ha az önkormányzat a gyerekeknek akar adni egy ideális óvodát, akkor miért nem építette meg idáig. Miért kell a lakóknak ilyen ?susmus? alapján megtudni, hogy mit akar az önkormányzat. A MÁV-telep olyan környék a XV. kerületben, amit szinte csak a negatív hatások értek. Itt az M3, a felüljáró, a Széchenyi utcai forgalmi csomópont, illetve az óvoda áttelepítése
egy jóval kisebb helyre. A MÁV-telepi óvodában - az unokája oda jár - a szül?k viszik be és mossák az ágynemőt, hetente 3 alkalommal gyümölcsöt kell vinni. Ennyire gondoskodnak abban az óvodában.

Goró Oszkár: Maga a vev? fogja a szabályozási tervet
elkészíteni. Valószínőleg önmagát nem fogja korlátozni beépíthet?ség
szempontjából.

Dr. Balogh András: Hiányosan informálják a képvisel?- testületet. Miután megszavazták, utána bomlanak ki az ügynek a kés?bbi következményei. Nem világos, hogy az Ozmán utcai óvodának a helyével mi a további szándék. Valószínő, ez kés?bb fog kiderülni. A képvisel?ket, és alakosságot is b?vebben kellett volna tájékoztatni.

Hajdu László: A kerület jelent?s infrastruktúra-fejlesztésen van
túl. Közel 3 milliárd Ft összegben befejezték a szennyvízcsatorna, és a szilárd útburkolat megépítést. Ezt követ?en a kultúrára, a közoktatásra, az egészségre fordítják az önkormányzat pénzét. A Kolozsvár utcai iskola pályázaton indul közös projektben Újpesttel, norvég hitelre. Tavaly fejezték be a Hubai Jen? Zeneiskolát 360 millió Ft beruházással. Négy mővel?dési házat felújítottak, majdnem 350 millió Ft-ért. A közoktatásba akar befektetni az önkormányzat. Az önkormányzati
vagyon gyarapításáról, és egy oktatási bázis b?vítésér?l van szó. Kétszer indult az önkormányzat a pályázaton. Mind a két alkalommal az a döntés született, hogy meg kell vásárolni az ingatlanokat. Most olcsóbban vehetnék meg a MÁV óvodát, illetve bölcs?dét. A Szentkorona iskola körül létrejönne egy 18000 m2 területi ingatlanon egy központi oktatási bázis. Ingatlan vásárlásról van szó, ill. jelent?s vagyongyarapodásról. 11000 m2 ingatlant vennének, és 5460 m2 körüli ingatlant
adnának el. A szül?k, pedagógusok támogatják ezt az elképzelést.

Dr. Balázs Zoltán: Nincs ellene annak, hogy az önkormányzat
az ingatlanjait gyarapítsa. Az a gond, hogy nem látják azt, mi ennek az ára. A lakókat is meg lehet gy?zni arról, hogy ez miért jó üzlet.
75

Lássanak neki a feladatnak, akkor nem történik meg az, hogy a bizottsági ülésen alpolgármester úr nem tud válaszolni arra, hogy a felújítás milyen költségekb?l történne. Báder képvisel? úr utalt arra, hogy olyan járulékos költségek, aminek a forrását nem látják. Homályos célzások történtek arra, hogy egy meghívásos, zártkörő pályázatról volna szó, melynek a szerepl?it nem ismerik. Nem lát biztosítékot arra, hogy olyan célra veszik meg a területet, amely a lakók számára a legjobb volna.

Dr. Pálinszki Antal: Ügyrendi hozzászólásra ad lehet?séget
Ambrus János képvisel?nek.

Ambrus János ügyrendi: Kéri a polgármestert, illetve jegyz?
urat, szíveskedjen a hangfelvétel alapján készült szó szerinti jegyz?könyvet megküldeni korábbi hozzászólását képvisel? társának, aki azzal vádolja, hogy nem tájékoztatta a lakosságot.

Báder György: Az önkormányzat elad 8000 m2-t, és vesz 5000
m2-t. Ez nem azt jelenti, hogy gyarapodott a vagyon.

Dr. Pálinszki Antal: Ügyrendi hozzászólásra ad lehet?séget Dr. Balázs Zoltán képvisel?nek.

Dr. Balázs Zoltán ügyrendi: Megköveti Ambrus Jánost, ha rosszul emlékezett volna az általa elmondottakra.

Dr. Pálinszki Antal: A vitát lezárja, megadja a szót az el?terjeszt?nek.

Király Csaba: Csaba képvisel? úrnak mondja, hogy kérdést, az
el?terjeszt?nek lehet feltenni. A szocialista frakció egy problémára ajánl egy megoldást. Az Ozmán utcai épületre nem szabad egy fillért sem költeni, mert olyan rossz állapotban van. A szül?ket több alkalommal megkérdezték, és azt szeretnék, ha az Ozmán utcai óvoda átmenne a MÁV-telepi óvodába. Lesz lakossági fórum. A
XV. kerületi Önkormányzat és a F?városi Önkormányzat fogadja el a területre készül? szabályozási tervet. A lakosság véleményét figyelembe fogják venni.
A felújítással kapcsolatban.
Ha nem az önkormányzat tulajdona az ingatlan, arra nem lehet felújítási költséget tervezni. A III. sz. költségvetési módosításban lesz arra lehet?ség, hogy ezeket finanszírozni tudja az önkormányzat. Nincs akadálya, hogy
megvegye az önkormányzat a két MÁV ingatlant.
76
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén elmondta, hogy jelentkezett három vev?, akik ezen az értékbecslési áron indulnának a pályázaton. A lakóövezeti besorolás, és a mőemléki környezet - ami ennek az épületegyüttesnek védi a kinézetét, nem teszi lehet?vé jelent?s nagyszámú lakásszám, magas házak, ill. mélygarázs építését. Javaslatot tesz az el?terjesztett határozati javaslatok szavazásának sorrendjére.

Dr. Pálinszki Antal: Szót ad az ügyrendi hozzászólásra
jelentkezett képvisel?knek. Felhívja a figyelmet, hogy csak a szavazással
kapcsolatban lehet hozzászólni.

Vizér Klára: Visszautasítja azt, hogy a jelenlév? lakosságot
sértegessék, ?k tulajdonosként vannak jelen, és nem párttagokként.

Mihály Zoltán: Újra kéri ismertetni a határozati javaslatok módosított sorrendjét.

Dr. Pálinszki Antal: Ismerteti a határozati javaslatokat, szavazást kér.

404/2007. (VI.20.) sz. h a t á r o z a t

A Képvisel?-testület úgy dönt, hogy a Magyar Államvasutak ZRt. 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Budapest XV. kerület Szentkorona útja 3/b. szám alatti 80735/16 helyrajzi számú 3390 m2 területő ingatlant az értékbecslésben meghatározott 96.000.000 forint + ÁFA értéken és a Magyar Államvasutak ZRt. 1/1 kizárólagos tulajdonában álló Budapest XV. kerület Mozdonyvezet? utca 3-5. szám alatti 80735/23 helyrajzi számú 5460 m2 területő ingatlant az értékbecslésben meghatározott 164.000.000 forint + Áfa értéken közérdekő célra kisajátítást helyettesít? adás-vételi szerz?dés útján együttesen megvásárolja úgy, hogy a
vételár egyik részét a Budapest F?város XV. kerületi Önkormányzat 1/1
kizárólagos tulajdonában álló a Szent Korona útja 9. szám alatti, 80762 helyrajzi számú 7557 m2 területő ingatlan versenytárgyalás útján történ? értékesítéséb?l származó bevételb?l és a vételár fennmaradó részét az önkormányzat hitel felvételéb?l megfizeti.
Felel?s : polgármester
Határid? : 2007. szeptember 1. (kiírás, szerz?dések aláírása)
(Hivatkozás: 2003. évi CXXIX. Törvény 243. § d), 1976. évi 24. tvr. 4. § (1) a), a 5/2000.
(II.29.) ök. rendelet 16. § (1) b) pontja)
(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 9 ellenszavazat, 1 tartózkodás)


Kijavítom az Ön fenti állítását mely szerint:
jegyző írta:Az Ozmán u. (Szent Korona u.9.) sz. alatti ingatlant a testület értékesítette.
Ugyanis a fenti Határozat szerint még nem adhatta el, csupán versenytárgyalást folytathat. Az eladás még nem lehet múlt idő, legalábbis a vonatkozó önkormányzati vagyongazdálkodás szerint.
Viszont az alpolgármester úr jegyzőkönyvben is bizonyítható módon kijelentette, hogy műemléki a környezet és lesz lakossági fórum.
MInt látjuk a telket már ki akarják venni a védelem alól, és hát ezek szerint lakossági fórum sem volt/lesz?
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2007 okt. 17 14:01

T. Illetékesek!
Tudom, hogy csak holnap fog letelni a 8 nap, ezért türelemmel várom a holnapi választ az alábbi ügyekben:

- Kérdésem, hogy lesz-e lakossági fórum a MÁV telep védettségének tervezett változásáról?
- Ki kezdeményezte ezt a változtatást? (A helyi lakók biztosan nem.)
- Kinek az érdekében történik? (A MÁV telepi lakók biztos nem erre vágytak volna ha változást emlegetnek nekik, mondjuk ha a Suzuki-t kordában tartanák, annak jobban örülne mindenki.)

Továbbá szeretném ha a válaszban arra is kitérnének az illetékesek, hogy
- Milyen lakossági panasz, felszólalás, kérvény, érdek alapján akarnak a Wesselényi utcai csarnok telkén CBA-t nyitni? (Ezt a javaslatot a csarnokban működő árusoktól hallottam.)
- Milyen lakossági panasz, felszólalás, kérvény , közvéleménykutatás alapján terveznek parkolókat a még megmaradt MÁV telepi épületek kertjében éppen a CBA-ra hivatkozva? (Ezt a javaslatot a csarnokban működő árusoktól hallottam.)

100 éves a MÁV telep, eddig állta a sarat, meg-megroppanva, el-elszürkülve, keresztbevága, félig lerombolva. Egyes részei még élnek, sőt, tudjuk, oda születni kell, aki ott él ragaszkodik hozzá.....
A kegyelemdöfést most adják meg. L7 építési övezet, védettségből kivonás, csarnok helyett CBA (és utána akármi...).
Mi készül itt?

Válaszukat várva:
Novák Ágnes
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

HozzászólásSzerző: Jegyző » 2007 okt. 29 15:03

Tisztelt Képviselő Asszony!

Köszönettel vettem az Ozmán u. (Szent Korona u. 9.) sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kijavítását.

Kétségtelen, hogy helyesebb lett volna azt írni, hogy a Képviselő-testület arról döntött, hogy a kérdéses ingatlant versenytárgyalás útján értékesíti, ám - bár távol áll tőlem, hogy etimológiai vitát kezdeményezzek Önnel - a válasz időpontjában a versenytárgyalást a Hivatal már lefolytatta és annak eredményeképpen a szerződéskötés is megtörtént, a múlt idő használata véleményem szerint helyénvaló volt.

Nem világos számomra, hogy milyen vonatkozó önkormányzati vagyongazdálkodás szerint nem lehet az eladás múlt idő (egyébiránt vételi jogot alapító szerződés megkötésére került sor) és mit ért azon, hogy a fenti Határozat szerint még nem adhatta el (értsd: a testület a Szent Korona útja 9. szám alatti ingatlant), csupán versenytárgyalást folytathat le?

Nyilvánvaló, hogy a versenytárgyalást a Hivatal (a Képviselő-testület nem folytat le versenytárgyalást és szerződéseket sem köt) azért folytatta le, hogy kiválasztásra kerüljön a nyertes, akivel az Önkormányzat szerződést köt, ami meg is történt és amiről a Képviselő-testület 411/2007. (VI. 20.) számon hozott határozatot.

Lakossági fórumra kerül sor a szabályozási tervvel kapcsolatban november 13-án 17 órakor a Szent Korona úti Általános iskolában.
Ennyiben tudtam segíteni Önt a honlapon történő képviselői érdeklődésében, melyet bizonyára még számos interpelláció is követ.

Tisztelettel

Dr. Nagy Antal
Jegyző
 
Hozzászólások: 17
Csatlakozott: 2005 máj. 20 08:25

HozzászólásSzerző: fazekas » 2007 okt. 29 16:58

Nem tudom, hogy miért gond, ha egy újjáépített csarnokban fűszerüzlet nyílik? Tudtommal az Újpalotai Csarnokban is van egy most nyíló üzlet, ellene nem olvastam tiltakozást. :oops:
fazekas
 
Hozzászólások: 513
Csatlakozott: 2005 nov. 01 21:34

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2007 okt. 29 17:06

Tisztelt Jegyző Úr!
Részletes válaszát köszönöm.
A honlapon a MÁV telep ügyeivel kapcsolatban a következő kérdéseket tettem fel:

Novak Agnes írta:- Kérdésem, hogy lesz-e lakossági fórum a MÁV telep védettségének tervezett változásáról?

Erre kaptam választ, a lakossági fórum - bár a képviselőknek átadott II. félévi munkaterv ezt nem tartalmazta - november 13.-án lesz a MÁV telep szabályozásáról. A meghívóban nem szerepel az, hogy a védettségen változtatnának. (Ambrus János úr egy bizottsági ülésen viszont felvetette, hogy a védettség értékcsökkentő tényező, ezért olcsóbban kell eladni az ottani lakásokat. A piaci forgalom ezt nem igazolja vissza, gyakorlatilag alig van eladó lakás, éveket várni egyre-egyre.)
Novak Agnes írta:- Ki kezdeményezte ezt a változtatást? (A helyi lakók biztosan nem.)

Erre nem kaptam még választ, ezért kénytelen vagyok újra megkérdezni:
Ki kezdeményezte a MÁV telep védett területének változtatását?
Novak Agnes írta:- Kinek az érdekében történik? (A MÁV telepi lakók biztos nem erre vágytak volna ha változást emlegetnek nekik, mondjuk ha a Suzuki-t kordában tartanák, annak jobban örülne mindenki.)

Erre nem kaptam még választ, ezért kénytelen vagyok újra megkérdezni:
- Kinek az érdekében történik a MÁV telep védett területének változtatása?

A Wesselényi utcai csarnok - CBA ügyben részleges információt jelentett a lakossági fórum.

Az interpellációra való utalás
jegyző írta:Ennyiben tudtam segíteni Önt a honlapon történő képviselői érdeklődésében, melyet bizonyára még számos interpelláció is követ.
múlt időbe tehető, hiszen az interpellációkat Vizér Klára frakcióvezető asszony időben továbbította elektronikus formában.
Tisztelettel várom a további információkat:
Novák Ágnes
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36


Vissza: Önkormányzati ingatlanokKi van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron