polgár észrevételek - reklamáció

Minden, ami nem tartozik a fentebb felsorolt kategóriákba

polgár észrevételek - reklamáció

HozzászólásSzerző: Alf Martienssen » 2004 nov. 17 11:18

egy cimbejelentés ügyben sajnos tapasztaltam, hogy a okmányiroda munkatár rosszúl vannak informálva. Ugy kaptam az infót, hogy nekem kellene szereznem egy anyakönyvkivonat (2400 km lett volna, ráadásul németországban ilyen nincsen), a földhivatalból egy kivonat, hogy a hazunk ténlegesen a neyemé (hivatal nem hisszik a polgárnak????? demokráciai alapszabálok) és egy házasságanyakönyvkivonat (140 km lett volna)
Én nem hittem enek a "hivatalos" információnak és ugy is kaptam a lakcimkártyát.
Mi fizetünk ilyen szolgáltatásokért, ami a magyar arculatot teljessen elrontja és komolytalané válik?? Ráadásul ugy is magyar hivatalnál teljessen hatékonytalanok a szolgáltatások, amit négativon befolyasol a magyar piacképességét. Ennek nem segit a munkatárs mondása: sajnos magyaroszág ilyen, ha ez nem tetszik, máshol kell lakni.
Én dolgoztam már hivataloknak ügyféliroda létrehozásügyben, ahol ez fontos volt a polgármesternek, hogy ügyfélként érzi magát a polgár. Ahoz kéne legalább ez a lehetőségét adni, ami máshol törvényes - hogy lenne egy reklamáció lehetősége, talán panaszkönyv formában.

Ha én polgárként ugy vagyok kezelve, mit ha én lapnék, csalnék és hazudnék azaz nem szabad komolyan venni, amit mondam akor senki nem várna tőlem, hogy én másként kezelek egy alkalmazottamat - ez pedig a hivatali ember, mert én fizetem Őt.


Alf Martienssen

Alf Martienssen
Alf Martienssen
Alf Martienssen
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2004 nov. 11 12:41

A tervtanácsról

HozzászólásSzerző: Nemcsics » 2004 nov. 26 10:30

"kitől: Polgármester mikor: 2004.03.04 14:09
Tárgy: (nincs tárgy)

Tisztelt Ügyfelünk!

Csak jelöltek vannak, a képviselő-testület még nem döntött ebben az ügyben. A márciusi testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
A képviselő-testületi döntés után az internetes oldalon közzétesszük a névsort és a működési rendjét is.

Hajdu László
polgármester"


A polgármester úr ezt még nyáron írta.
Sajnos nem találom a honlapon a tervtanács tagjait és működési rendjét azóta sem, kérem jelezzék, hogy hol található.
Köszönettel

Nemcsics
Nemcsics
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2004 nov. 26 10:10

Alkotmányban biztosított jogok, nyilvánosság

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2005 jan. 24 09:55

Budapest XV. Ker Önkormányzat Jegyzôje részére
Budapest XV. Bocskai u 1-3

ügyiratszám: 9-27/2004

Tisztelt Jegyzô Úr!

2004. december 02.-án reggel telefonon próbáltam Önt vagy helyettesét elérni, munkatársai a fax-ot javasolták. Azonban sajnos a megadott fax szám nem működött.
Ekkor újabb telefon után - munkatársai javaslatára - email-ben fordultam a Helyi Választási Irodához. Mivel 24 órán belül a bejelentésemre egy ilyen sürgetô kérdésben nem kaptam választ, emailemet továbbítottam az Országos Választási Irodához is 2004. december 3.-án reggel.
2004. december 3.-án az OVI-tól délelôtt 10 órakor telefonos megkeresést kaptam, amelyben közölték, hogy felkérték Önt az intézkedésre és a válaszadásra is. (Ekkor az OVI közölte azt is, hogy minden választókerületbe szavazókörönként 3 hivatalos hirdetményt küldtek, vagyis a XV. kerületnek 225 darabot)
2004. december 3.-án a kora délutáni órákban a Népesség Nyilvántartó irodától a kapott elektronikus levélben a kérdéseimre azonban nem kaptam korrekt, elfogadható választ.
2004. december 12.-én postai levélben újra Önhöz fordultam, és ismételten feltettem megválaszolandó kérdéseimet, továbbá kiegészítettem a népszavazás során a szavazókörben szerzett tapasztalataimmal.
Ezt a levelet elküldtem postai úton az OVI-ba is. A levél kézhezvétele után az azonnal OVI felhívott telefonon, megköszönte észrevételeimet, és közölte azt is, hogy a népszavazáshoz Önöknek is megküldték az egységcsomagokban az általam hiányolt papír anyagú és egyszínnyomatos címerrel ellátott szavazatgy?jtô urnákat. Önöktôl azonban nem kaptak tájékoztatást arról, hogy nem az általuk elküldött urnákat kívánják használni.
Elmondták, hogy természetesen van arra mód hogy valamely önkormányzat ne ezeket az urnákat használja (pl. környezetvédelmi okok miatt). Eddig azonban az ilyen esetben az érintett önkormányzat az általa készíttetett tartós, többször felhasználható fa anyagú urnákat ellátta mind az ország mind a helyi önkormányzat jelképével, vagyis egy-egy urnán mindkét jelkép szerepelt!

2004. december 21. keltezéssel kaptam választ dr. Herczeg Julianna aljegyzô asszonytól. Levelében újra mintegy 200+100 plakátról tett említést, amelyek kihelyezését szúrópróbaszer?en ellenôrizték, a helyi kábel TV-rôl is szólt, ismertette velem az internetrôl is letölthetô kerületi választási eredményeket, és jelezte hogy a címer kihelyezését jogszabály nem teszi kötelezôvé. Továbbá jelezte, hogy rajtam kívül senkinek nem volt kifogása a népszavazás lebonyolításával kapcsolatban.

Sajnálatosnak tartom, hogy egyrészt az általam feltett egyszer? kérdésekre azonban immár 3 levélváltás után sem kaptam választ.

1. Kérdésem éppen arra vonatkozott, hogy pontosan mely helyeken,
2. pontosan milyen darabszámban kerülnek kihelyezésre,
3. a kihelyezésért ki a felelôs a kerületben.
4. Továbbá hogyan kerültek felhasználásra az OVI által egységcsomagban megküldött címeres papír szavazóurnák? (A kérdést az is indokolja, hogy pl. az egyik újpalotai lakótelepi házban a bejárat mellett egy ilyen ládába gy?jtik a szükségtelen reklám-papír anyagokat.)

Kérem, hogy a fenti 4 kérdésre pontos választ szíveskedjenek adni, a közérdek? információhoz való hozzáférés alkotmányos joga alapján.

Ugyanakkor arról is tájékoztatnom kell a Jegyzô Urat, hogy a poros-ragacsos állapotú csupasz pozdorjalemez urnák szinte minden szavazókörben visszatetszést keltettek.
Elôzô levelemben nem jeleztem, de ugyanúgy visszatetszô volt pl. a 16. szavazókörben karácsonyi dekorációként talált méretes ötágú vörös csillagok is, melyeket a szavazóköri biztosok távolítottak el az ablakokból és falitáblákról.

Az ország jelképének szerepeltetését pedig talán mégsem csak a jogszabály, hanem a jó ízlés is megkívánhatja.

Fenti elôzmények után nem csodálkozom azon, ha a kerületi polgárok nem akarnak, vagy nem mernek véleményt nyilvánítani az önkormányzat m?ködésével kapcsolatos tapasztalataikról.

Saját személyes tapasztalatom szerint ugyanis az állampolgári észrevételek vagy hivatali erôfitogtatást, vagy lenézô kioktatást vonnak maguk után a kerületben. Ha valakinek mindezek ellenére van türelme és bátorsága a hivatal figyelmét felhívni alkotmánybaan foglalt kötelezettségeire (jelen esetben például a népszavazás sikeres lebonyolításának kötelezettségére), talán egyszer mégis elérheti hogy a kifogásolt esetek legalább csökkenjenek.

Ugyanilyen szívóssággal korábban sikerült azt elérnem (a Fôvárosi Közigazgatási Hivatal hathatós közbenjárásával), hogy az önkormányzati ülések Jegyzôkönyvei nyilvánosak legyenek, mert másfél évvel ezelôtt még az SZMSZ-ben foglaltak ellenére sem tették azokat nyilvánossá.
Vagy a pl. a rendeletek és szabályozások elôkészítése során tapasztalt nyilvánosságra hozás egyéb hiányosságaira való rámutatással, sokszor ezekben az esetekben is a Fôvárosi Közigazgatási Hivatal közbenjárását kellet kérnem, mert csak így volt biztosítható a nyilvánosság.

Mint magánembernek pedig ezzel párhuzamosan azt kellett megélnem, hogy a Jegyzô úr által felügyelt önkormányzati hivatal egyik osztálya által alkalmazott téves jogszabályértelmezés miatt az Állampolgári Jogok Biztosához kellett fordulnunk. Az Állampolgári Jogok Biztosa az Önkormányzat ellenében nekünk adott igazat, és ajánlást terjesztett elô. Ezt a Jegyzô Úr elutasította. Az Állampolgári Jogok Biztosa ajánlását továbbra is fenntartotta, és nem fogadta el a Jegyzô válaszát. Megállapította, hogy a Hivatal Alkotmányos jogainkat sértette és korlátozta.
Ezek után a Fôvárosi Fôügyészséghez kellett fordulnunk jogvédelemért. A Fôvárosi Fôügyész ügyünket alaposan megvizsgálta, és óvást terjesztett elô az Ön által felügyelt Hivatal határozataival szemben, valamint felhívta a Hivatalt a jogsértô magatartás felfüggesztésére.

Mindezek ellenére kérem, hogy az általam feltett egyszerű kérdésekre pontos információkat tartalmazó választ szíveskedjen adni.
Tisztelettel:


Novák Ágnes
Budapest, 2005. január 19.
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

Képviselő testületi ülések nyilvánossága

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2005 jan. 26 08:55

Tisztelet Képviselő testületi tagok!

Több állampolgárral együtt kérjük, hogy a nyilvánosság érdekében a képviselő testületi ülések napirendi pontjai előzetesen legyenek megtalálhatók nyilvános helyen kifüggesztve (pl. Bocskai utcai hirdetőtáblán), interneten a poagramok között, és egyes esetekben (amikor időben közel esik) a Városházi Naplóban is.
MIvel ez az anyag és a napirendek az SZMSZ szerint a testületi ülés előtt 8 nappal már készen kell legyen, ennek nyilvánosságra hozása nem lehet technikai kérdés, de testületi ülések nyilvánossága, és a civil jelenlét csak így érhető el.
Tisztelettel:
Novák Ágnes
kerületi lakos
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

Képviselő-testületi ülések nyilvánossága

HozzászólásSzerző: Polgármesteri Titkárság » 2005 jan. 26 13:50

Tisztelt Novák Ágnes!
Köszönettel vettük javaslatát, hogy a képviselő-testületi ülésekre szóló meghívó a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai hirdetőtábláján is megtekinthető legyen. A képviselő-testület, valamint a bizottsági ülésekre szóló meghívó közzététele a Polgármesteri Hivatal aulájában, hírdetőtáblán történik, de intézkedtem, hogy az utcai hirdető táblán is megtekinthető legyen a meghívő, hogy minden időpontban láthassák az érdeklődők. Szíves tájékoztatására közlöm, az önkormányzat honlapján közzé tettük, továbbá megjelentetjük a Városházi Napló című kerületi újságban is a képviselő-testület 2005. I. félévi munkatervét, így az érdeklődők fél évre előre tájékozódhatnak a testületi ülések időpontjáról. A testületi ülésekre szóló meghívó Városházi Naplóban történő megjelentetésére nem tudok ígéretet tenni, mert a nyomdába történő továbbítás időpontja nem esik egybe az ülés összehívásának időpontjával.

Köszönöm észrevételét:
Üdvözlettel: Szánti Éva
titkárságvezető
Polgármesteri Titkárság
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2004 ápr. 05 08:40

Nyilvánosság

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2005 jan. 27 12:33

Tisztelt Titkárság!

Válaszukat köszönöm. Az interneten már valóban ott van a féléves program és azon már egy közmeghallgatás időpontja is szerepel.
A Városházi Naplóban való megjelentetés bizonyára valóban időponthoz kötött. (Nem tudom, hogy ennek terjesztése hogyan történik, de az utóbbi időben hozzánk pl. nem dobták be.)

Az utcai hirdetőfelületek ténylegesen a nyilvánosság eszközei, mert ott pl. vasárnap is meg lehet nézni séta közben, így sokkal előnyösebbnek tartom, mint az ügyfélszolgálati irodában való elhelyezést, mert ott ugyan a nyugdíjasok meg tudják tekinteni, de akik dolgoznak nem.

Persze a sarki új irodának nagy üvegfelülete van, amit sűrű függőleges lamellázott irodafüggöny borít. Pedig az is alkalmas nyilvános felület lenne, ha már a bevilágítás nem szükséges. Természetesen igényes kialakítású hirdetőfelületre gondolok.

Tisztelettel:
Novák Ágnes
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

HozzászólásSzerző: Polgármesteri Titkárság » 2005 jan. 27 14:41

Tisztelt Novák Ágnes!

Egyetértek Önnel abban, hogy az utcai hirdetőfelületek szolgálják leginkább a nyilvánosságot, ezért már a tegnapi napon intézkedtem arra a kérésére, hogy az utcai hirdetőtáblán jelenjen meg a képviselő-testület ülésére szóló meghívó. Ez a hirdetőtábla a Polgármesti Hivatal bejárata mellett az utcán található, kivilágított, üveggel lezárt felület. Talán egyetért velem abban, hogy kultúráltabb itt tájékoztatni a kedves érdeklődőket, mint az Ügyfélszolgálati Iroda üvegfalának különböző hirdetményekkel történő összeragasztgatásával.
Megkeresésében jelezte, hogy az utóbbi időben nem érkezik meg Önökhöz a Városházi Napló. Kérem, szíveskedjék megjelölni, melyik területről van szó, hogy a terjesztőnek továbbítani tudjuk észrevételét.

Tisztelettel: Szánti Éva
titkárságvezető
Polgármesteri Titkárság
 
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2004 ápr. 05 08:40

mindenki nézze és használja

HozzászólásSzerző: mackó » 2005 feb. 03 22:52

Tiszelt Hivatal!

A honlapot minnél szélesebb körben kellene propagálni, mivel nagyon jó. Sok a hír a kerületről, amit egyébként nemis tudna meg az egyszerű állampolgár.

Sajnos az internet még nem mindenkinek elérhető és érthető vagy használható.
Ma még a kerület lakosságának az újság ami viszi vagy vinné a kerületi híreket de használhatatlan.
Erre kár az adófizetők pénzét költeni.

Ami viszont örömmel tölt el és ajánlom minden internetezőnek - akik vonják be azokat is akik nem internet hozzáférők - az okmányiroda ikonja.
Minden információ megtalálható, időpont foglalható egyszerűen. Kipróbáltam és remekül működik. Ezért dícséret a hivatalnak és azoknak
akik létrehozták, mivel lényegesen mgkönnyíti az ügyintézést.

Talán még a nyitott hivatalon kéne gondolkodni kerületünk vezetőségének. Az élet túl haladta, hogy szünnap és nincs félfogadás. A belső és a feldolgozandó feladatokat másképpen kell megoldnai nem úgy hogy "nincs félfogadás'.

Polgárbarát ügyintézésé a jövő - ennek első jele az Okmányiroda internetes időpontfoglalási lehetősége, amihez mégegyszer gratulálok.
Tisztelettel
Mackó
mackó
 
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2004 okt. 22 20:15

parkoló autók

HozzászólásSzerző: micigli » 2005 feb. 06 02:40

A Mátyás utca végén, közvetlenül a Szentmihályi útnál állandóan teherautók, furgonok, mindenféle terjedelmes gépjárművek parkolnak, akadályozva ezzel az autcába való ki-be kanyarodást. Van-e erre megoldás?
Üdv
micigli
micigli
 
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2005 feb. 06 02:45

parkoló autók

HozzászólásSzerző: Városüzemeltetési Osztály » 2005 feb. 08 11:38

Tisztelt micigli!

Igazgatási osztályunkkal közösen, megoldást keresünk a közlekedést valóban akadályozó parkolási gyakorlat megszüntetésére.
Jelzését köszönettel vettük.
Tisztelettel:
Városüzemeltetési Osztály
Városüzemeltetési Osztály
 
Hozzászólások: 472
Csatlakozott: 2004 márc. 04 10:34

Másoknak is sok sikert

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2005 feb. 28 12:56

Februar 17-en egy rakospalotai hazaspar elso fokon birosagi pert nyert a XV. keruleti Onkormanyzat Polgármesteri Hivatala ellen.
A birosag arra kotelezte a hivatalt, hogy vessen veget a ket allampolgar elleni torvenytelen eljarasnak es haladektalanul fizesse vissza a birsagokat, melyeket ket ev alatt a hazasparra kivetett, továbbá térítse meg a perköltséget, és fejezze be a bírságolási procedúrát, továbbá álljon le a végrehajtási bírságolással.
Az ügyben mar korabban szuletett ombudsmani állásfoglalás, a jegyző elutasító válaszára reagálva az ombudsman továbbra is fenntartotta eredeti ajánlását, melyben kifejtette, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a házaspár alkotmányos jogait korlátozta, és az Államigazgatási törvény ellenében járt el az eljárás folyamán.
A fővárosi főügyésszég ugyeszsegi ovast terjesztett elő, melyben 7 oldalban fejtette ki az Önkormányzat jogsértő és szabályellenes eljárását.
Vagyis mindkét szervezet, amely a jogbiztonságért felelős az allampolgar oldalan allt.
Ennek ellenere az onkormanyzat Igazgatasi Osztalya es a jegyzo folytatta az eljarast a ket allampolgar ellen. Az eljarast a szomszed valótlan adatokat tartalmazó bejelentese alapjan az onkormanyzat Igazgatasi Osztalya folytatta a ket allampolgar ellen, mert szerintuk a ket önálló telket elvalaszto kerites kimeritette a birtokhaboritas tenyet. Az vegig elkerulte az illetekes osztaly figyelmet, hogy a kerites a hazaspar telken all, tehat birtokhaboritasrol szo sem lehet.

Az eljárás 2002 augusztusától tartott, az ügyben keletkezett iratok mindegyike tartalmazott formai, tartalmi vagy alaki hibát, illetve több esetben az Államigazgatási törvényben foglaltakkal ellentétesen jártak el a bírságokat kiszabók.

Ez van, ilyenek a körülményeink egy jogállamban.
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

JOGÁLLAM

HozzászólásSzerző: Novak Agnes » 2005 márc. 09 08:47

Adalékok a jogállami működéshez:
A.
A a civil szervezetet, aminek tagja vagyok a XV. ker. önkormányzat egyik tisztségviselője telefonokkal bombázta, nehezményezve, hogy nem tud a működéséről (!).
B.
A szomszédaim néhány hete kihívták a rendőrséget, mert egy ajtót raktunk fel a kapualjunkban.
A rendőrség kijött mert állítólag egy társasházban nem akarták beengedni az ott lakót a lakásába.
Engem igazoltattak a saját telkemen! majd elmentek.
A helyszínen a rendőrök nem mutatkoztak be, az azonosító számuk sem látszott a formaruhán, nem mondták meg hogy miért vannak a családi házas telkünkön, jegyzőkönyvet a helyszínen nem vettek fel.
Utólag viszont jegyzőkönyveztek(?) (nem a valóságnak megfelelően) és ezt átiratban az Önkormányzatnak is megküldték.
Mi azonban nem kaptunk a rólunk szóló papírból, csak egy véletlen során derült ki hogy a rendőrség és az önkormányzat rólunk levelez, személyi igazolvány szám satöbbi adatokkal ellátva.
Azt hiszem újabb erőpróba lesz, mert újra közigazgatási pert szeretnénk indítani az önkormányzat és a kerületi rendőrség ellen.
Azol után, amit az elmúlt időkben műveltek velünk már nincs mit veszítenünk.

Törvénytelen hatósági eljárás, rendőri túlkapás, civil szervezet zaklatása, életveszélyes fenyegetés (pl. "levágom a fejedet szóltak be nekem a múltkor az utcán).

Szép kis ügy, pedig a kórház még csak most fog kezdődni.

Jogállam, vagy nem?

Azt hiszem egy időre kiszállok a fórumból is, mert nem szeretném hogy mások is céltáblává váljanak tudtukon kívül, mert esetleg egyetértettek velem egy-két dologban.

Azért majd megkeresem a módját annak, hogy értesüljetek az eseményekről.

Sajnálom
Novák Ágnes
kerületi lakos
Novak Agnes
 
Hozzászólások: 663
Csatlakozott: 2004 okt. 25 10:36

Jogállamiság röviden

HozzászólásSzerző: Egy apa » 2005 márc. 09 09:32

Tisztelt Novák Ágnes!

1. Sajnálom az esetét, de remélem a Fórumunk egyik "fénypontja" nem hagyja el kis csapatunkat;-)

2. A jogállamiság nem attól jogállamiság, hogy nem követnek el jogellenes cselekedeteket, hanem attól, hogy van mód a jogaink gyakorlására, van lehetőség a jogellenes cselekedetek ellen jogi úton fellépni.

3. Javasolnám, hogy néha a jó és szép dolgokat is vegye észre (írjon róluk), talán attól jobb lenne a közérzete:-)
Egy apa
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2004 dec. 06 02:37

HozzászólásSzerző: Topó » 2005 márc. 09 13:12

Kedves Apa! Te az össz három hozzászólásoddal nem leszel csapattag, legfeljebb néző.

Ági!
Miért Te akarod a fórumot hanyagolni? Aki fél, nem ír legfeljebb, így a védettség illúziója megnyugtatja.
Topó
 
Hozzászólások: 386
Csatlakozott: 2004 nov. 29 18:17
Tartózkodási hely: Rákospalota

Valamit félreértettél:-(

HozzászólásSzerző: Egy apa » 2005 márc. 10 09:43

Drága Topo!

Én se valakinek a hozzászólásainak mennyiségét (hozzászólás/nap), se minőségét (kivel és miben ért egyet) nem mérlegeltem, mikor a csapat szót használtam, pusztán a 159-es regisztrációs adatot néztem.
Valószínüleg félreért, mert én komolyan sajnálnám, ha a Novák Ágnes nem írna többé ide, mert értelmes és hozzáértőnek (letöltöttem az újpalotai előadásának anyagát:-) embernek tartom, csak egy kicsit pesszimistának.
Egy apa
 
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2004 dec. 06 02:37

Következő

Vissza: Egyéb ügyintézésKi van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron