SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

Minden olyan téma, ami aktuális a kerület életében.

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 okt. 02 20:42

ANNO ÍGY KEZELTÜK A PALOTAI FÖLDEKET !


November végén közös testületi ülésen hallgatták meg a XV. kerület és Csömör község önkormányzati képviselői a közösen létrehozott mezei őrszolgálat eddig végzett munkájáról szóló beszámolót. A szokatlan, példaértékű önkormányzati társulás mindenképpen hasznosnak bizonyult, a mezőőrök jelenléte segíti a települések határának köz- és vagyonbiztonságát - állapították meg.

Másfél évvel ezelőtt, 2000. tavaszán döntött Csömör Nagyközség és a XV. Kerület Önkormányzata közös mezőőri szolgálat létrehozásáról. A két település közös határában, a mezőgazdasági művelés alatt álló földeken és a dűlőutak mentén kialakult köz- és vagyonbiztonsági helyzet tette szükségessé a négy mezőőr alkalmazását, mivel megszaporodtak a terménylopások, és felmérhetetlen kárt okoztak az illegális szemétlerakók. A feltételek (lőfegyvertartási engedély megszerzése, szakmai vizsga letétele, fegyverrel, munkaruhával, egyéb eszközökkel való felszerelés) teljesítése után 2000. júniusában álltak munkába a mezőőrök a csömöri és a palotai határ összesen körülbelül 2720 hektáros területén. A tapasztalataik szerint a fegyveres mezőőrök jelenléte önmagában visszatartó erejű az illegális szemétlerakók és a terménytolvajok szemében. A jelenlét mellett megelőző hatású volt a szóbeli tájékoztatás, a felszólítás is. A szolgálat tagjai a tevékenységükről szolgálati naplót vezetnek, a további intézkedést igénylő eseményekről bejelentést tesznek a csömöri polgármesteri hivatalban. Ha a bejelentés elég adatot tartalmaz, az elkövető lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz továbbítják. Ha további nyomozás szükséges, a rendőrség közreműködésével folytatják az eljárást. Előfordult, hogy az elkövető a helyszínen hagyott hátra egyértelmű utalást: például a lerakott háztartási szemétben volt az azonosításra alkalmas irat. A mezőőrök tavaly 41 esetben tettek külön bejelentést az őrzött területen észlelt szabálytalanságokról. Ezek túlnyomórészt illegális szemét és sitt lerakásáról, engedély nélküli fakivágásról szóltak, de előfordult kábelégetés, és bűncselekményből származó tárgyakat, lopott autót, páncélszekrényt is találtak a határban. Idén eddig 21 esetben történt bejelentés, ezek közül az illetékes hatóságok három esetben zárták le pénzbüntetéssel az eljárást. Egy éve a hatékonyabb munka érdekében a szolgálat egy Niva terepjárót kapott. A gépkocsi, amelyet a XV. kerületi önkormányzat a közbiztonsági pályázaton elnyert pénzösszegből vásárolt, megkönnyíti a nagy kiterjedésű határ bejárását. Természetesen nem csak ezzel közlekednek a mezőőrök: vannak olyan részei, eldugott ösvényei a nagy kiterjedésű határnak, amelyek csak gyalogosan, legfeljebb kismotorral közelíthetők meg.
A mezőőri szolgálat kiadásait a két önkormányzat az őrzött területek nagyságának arányában osztja meg, Csömör 68, a XV. kerület 32 százalékát állja a kiadásoknak. Már az induláskor igyekeztek jó kapcsolatot létrehozni az érintettek között: mára a gazdák és a mezőőrök között közvetlen, napi kapcsolat alakult ki. Ez azért is fontos, mert a földeken tevékenykedők jogosultságát (például segítő családtag voltát) általában csak a helyi gazdakör vezetője tudja igazolni. A gazdák elfogadták, örömmel veszik a mezőőrök jelenlétét a határban. Jó munkakapcsolatot alakított ki a szolgálat az érintett rendőrkapitányságokkal is. A társulás gyakorlati hasznát az eltelt év nyilvánvalóan igazolta: a tapasztalatok szerint hozzájárult a vagyonbiztonság megőrzéséhez, illetve a környezetszennyező illegális hulladéklerakások visszaszorításához - állapíthatta meg a két önkormányzati testület a beszámoló alapján.
Ma is él ez a kapcsolat?

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 okt. 02 21:26

SZEMBENÉZÉS ÉS TISZTESSÉGES ÖSSZEGZÉS EGY EREDMÉNYES CIKLUS UTÁN !


Eredményes ciklust zárt az Önkormányzat
2002. november 1. [péntek]
A XV. kerületi Polgármesteri Hivatal az önkormányzat képviselőtestületének a ciklus utolsó, a helyhatósági választásokat megelőző ülésén tájékoztatót adott ki Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 1998-2002 közötti tevékenységéről. A négy év legfontosabb változásait, eredményeit felidéző összeállításunkban ebből idézünk, természetesen a teljesség igénye nélkül.

A III. önkormányzati ciklus képviselőtestülete 31 fővel 1998. október 21-én tartotta alakuló ülését. Ebbe kilenc jelölő szervezetből (MSZP, Fidesz - MPP, MIÉP, FKGP, SZDSZ, MDNP, MSZMP, PÉE és a német kisebbség) jutottak be képviselők, a legnagyobb létszámmal, 16 fővel az MSZP alakíthatott frakciót. Hajdu László személyében szocialista polgármester irányította a testület munkáját, amelyben két alpolgármester segítette. A választásokat követően nyolc (bolgár, cigány, görög, horvát, német, örmény, román, szerb) kisebbségi önkormányzat alakult, az addigi három helyett. A képviselőtestület a négy év alatt összesen 50 nyilvános, 36 zárt és 16 rendkívüli ülést tartott, összesen 102 alkalommal ült össze. 1998-ban nyolc bizottságot hozott létre a testület (Ifjúsági és Sportbizottság, Jogi- Ügyrendi és Közrendvédelmi, Környezetvédelmi és Településügyi, Művelődési és Oktatási, Pénzügyi és Költségvetési, Szociálpolitikai és Egészségügyi, Tulajdonosi-, Vagyonkezelési és Vállalkozási valamint Városrendezési és Műszaki Bizottságot) majd egy évvel később a sort a Közbeszerzési Bizottsággal egészítette ki.
1998-2002 között a XV. kerületi önkormányzat gazdálkodása stabil volt, a költségvetés egyetlen évben sem zárt hiánnyal. Egyértelműen eredménynek könyvelhető el, hogy a szűkös központi finanszírozás ellenére, az intenzívebb felhalmozási tevékenység mellett is megőrizte fizetőképességét - foglalták össze a szakértők. Az önkormányzati intézményhálózat működési kiadásaiból a bölcsődék esetében csaknem kétharmados, az Ifjúsági és Sportközpontban háromnegyedes, az iskolák és óvodák esetében tartósan negyven százalék fölötti az önkormányzati támogatásból származó bevétel aránya. A költségvetési összkiadásokban nőtt a felhalmozási kiadások aránya, az 1999. évi 7,9 százalékról 2002-ben 20,56 százalékra nőtt. A beruházásokra szánt összeg az 1999-es 243 millió forinttal szemben 2001-ben megközelítette az 1,1 milliárd forintot, és a felújításokra fordított 205 millió forinttal szemben 444,5 millió forintra nőtt. Így folyamatosan nőtt a kerület utcáinak csatornával való ellátottsága, a szilárd burkolatú utak aránya, valamint elindult az intézmények, parkok tervszerű felújítása is.
Sokat változott e négy év alatt a Városháza, a Polgármesteri Hivatal épülete, működésének körülményei is. A hivatal eredeti épülete már kicsinek bizonyult a létszám- és feladatváltozáshoz képest, így a felújítás mellett a bővítést is meg kellett oldani. 1998-ban a Hubay téri kapu felújítása, 1999-ben a Díszterem átalakítása és korszerűsítése történt meg, 2000-ben korszerűsödött a telefonközpont, és egy új ügyfélszolgálati iroda kezdett működni a Pólus Centerben, majd az év második részében alakították ki az Okmányirodát a volt ügyfélszolgálat helyén. A 2001. év legnagyobb változása a Bácska utca 12-14 szám alatti irodaház megvásárlása volt, amelybe idővel több szervezeti egység átköltözött, a régi helyiségeik pedig felújítva vagy legalábbis tisztasági festés után kaptak új lakót. Ez év nyarán a feladatok folyamatos bővülése miatt elkezdődtek az okmányiroda bővítéséhez szükséges átalakítási munkálatok, majd sor került a Díszterem klimatizálására, majd a mellette lévő helyiségből a Kossuth terem kialakítására, amelyet a bicentenáriumi évfordulón avattak fel kisebb rendezvények és értekezletek céljára. A különböző kormányzati rendeletek nyomán bővülő feladatkör miatt a hivatali dolgozók létszáma is nőtt: az 1999-es 247-ről erre az évre 277-re változott.
A ciklus során jelentősen változott a kerület intézményhálózata. 1998-ban a kerület közoktatási intézményhálózatát 16 óvoda, 18 iskola, 1 zeneiskola és a kerületi pedagógiai központ alkotta. Az 1999-2000-es nevelési oktatási évtől kezdtek hozzá az új közoktatási intézményhálózat kialakításához. Ez nemcsak az intézményi kapacitások szűkítését jelentette, hanem a további szakmai előrehaladás lehetőségét is, a megkezdett óvodai-iskolai programok folytatását, az önkormányzati vállalt feladatok teljesítését, a különleges gondozást igénylő gyermekek megfelelő körülmények közötti ellátását, a szakképzés kerületi koncentrálást és további szakközépiskolai fejlesztést, a szakszolgálatok (logopédiai, gyógy-testnevelési, pszichológiai, stb.) megerősítését, felnőtt oktatási (gimnáziumi) képzés indítását. A kerületi oktatás mára igen sokszínű lett. Az új intézményhálózatot tíz nevelési-oktatási központ, egy gimnázium, egy zeneiskola és a pedagógiai központ alkotja. A nevelési-oktatási központok az óvodák és az iskolák együttműködésén alapulnak. Az önkormányzati óvodák, iskolák mellett egyre több nem közoktatási intézmény kapcsolódott, kapcsolódik be a kerületi nevelési-oktatási rendszerbe. (A 2000. február 23-i képviselő-testületi ülésen döntött a testület - a fővárosban egyedülálló módon - az egyik működési körzet alapellátási feladatának közoktatási megállapodással alapítványi szolgáltatásba adásáról.) A kerületben kiemelt önkormányzati támogatást kapnak az idegen nyelv tanítási, az informatikai, a matematikai, a környezetvédelmi és az egészséges életmódra nevelési programok. Jelentős előrehaladást sikerült elérni az intézmények felújításában, az óvodai, iskolai taneszközök bővítésében, az óvodai tornaszobák kialakításában. Az 1999-es év fontos testületi döntése volt az általános iskolai korosztályok számára biztosított ingyenes tankönyvellátás, valamint az általános iskolai első osztályos füzetcsomagok ingyenes biztosítása. Tavaly óta középiskolás tanulók számára is nyújt kedvezményeket a kerület, segítve a nyelvvizsga, az ECDL vizsga és a gépjárművezetői jogosítvány megszerzésében. Néhány jellemző adat még a kerület közoktatásáról: az 1998-99-es tanévben a kerületi óvodások száma 2520 volt, az iskolásoké 6398, a középiskolásoké 1164. A 2001-2002-es tanévben már csak 2188 óvodás és 5641 általános iskolás járt a kerület intézményeibe, viszont a középiskolások száma 1369-re nőtt. A pedagógus álláshelyek száma viszont gyakorlatilag nem változott: 998,75-ről 995,75-re csökkent.
Az elmúlt négy év sok változást hozott a szociális ellátás területén is, kivált a szociális törvényben történt változások miatt. Az önkormányzat ebben a ciklusban is kiemelt figyelmet szentelt a költségvetés összeállításánál a szociális célú kiadásokra: éves szinten a költségvetés több mint egytizedét, mintegy egymilliárd forintot szociális kiadások fedezésére használt fel. Széleskörű szociális ellátórendszer épült ki a kerületben, mely életszerűen igazodva a gondokhoz, hatékonyan segíti a kerületi családokat. Az ügyfélforgalom jellemzően igen nagy: a szociális és egészségügyi osztályon évente körülbelül negyvenezer ügyirattal foglalkoznak. Kiemelt jelentőségűek a havi rendszerességgel biztosított ellátási formák, így például a lakhatás megőrzését segítő lakásfenntartási támogatás, melyet mintegy 1700 család vesz igénybe. Ehhez kapcsolódnak évek óta az adósságkezelésre fordított keretösszegek, évente 15-20 millió forint összegben, amelyek a rászoruló családok által felhalmozott díjhátralékok kiegyenlítésére szolgálnak.
A fővárosban elsőként a XV. kerületi önkormányzat kötött megállapodást a Fővárosi Gázművek RT-vel, a korszerűbb fűtési módra való áttérés elősegítésére. Három éve körülbelül kétszáz családnál vált lehetővé a gázbekötés ennek segítségével. A gyermekes családokat is segíti az önkormányzat: évek óta ingyenes tankönyvellátásban részesülnek az általános iskolai tanulók és ingyenes az első osztályosok füzetcsomagja. Több száz gyermek vehet igénybe étkeztetési hozzájárulást, amelyet az önkormányzat évente közel negyvenmillió forinttal támogat. A legrászorultabbak 4400 kiskorú gyermeke kiegészítő családi pótlék formájában kap támogatást. Ezen felül a családok anyagi gondjainak megoldásához esetenkénti támogatás formájában 5-6000 család részére mintegy 60 millió Ft-ot fizetnek ki évente. Körülbelül száz fő foglalkoztatását biztosítja az önkormányzat közhasznú vagy közcélú munkavégzés útján. Az önkormányzat támogatja a fiatalok, a többgyermekesek lakásvásárlását, lakásépítését is: évente hatvanmillió forint felhasználásával 50-60 család lakásproblémáját segíti ez a támogatási forma.
Sokat változott a szociális ellátás területén a személyes gondoskodást nyújtó intézményrendszer is. A képviselő-testület 1998. december 31-i dátummal, több intézmény összevonásával hozta létre a XV. kerület Önkormányzat Egyesített Szociális Intézményét (ESZI). A Szociális Gondozási Központ a finanszírozhatóság jobb lehetősége miatt kivált az ESZI-ből, azóta Szociális és Rehabilitációs Alapítvány néven önálló szervezeti formában működik tovább. Az ESZI-n belül két új szervezeti egység is létrejött, amellyel tovább bővült a tevékenységi köre: az adósságkezelés különböző formáival összefüggésben megkezdte munkáját az Újpalotai Családsegítő Szolgálat keretén belül működő Háztartási Adósságkezelési Tanácsadó (HAT), és létrejött a Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat (TAMUSSZ) is.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata jelentős forgalmat bonyolít le. Évente több ezer kompenzációs kérelmet, útlevélkérelmet, hagyatéki ügyet intéznek, emellett a gondnoki leltár és az ügygondnok kirendelése is a feladatkörébe tartozik, sokféle önkormányzati, jogi stb. információnyújtás mellett. Az elmúlt években költözött az ügyfélszolgálat új helyre a Bácska utcai irodaházban és - úttörő módon - kihelyezett információs iroda nyílt a Pólus Center területén. A két irodát a négy év alatt közel 350 ezer ügyfél kereste fel személyesen. Az okmányiroda 2000. január elsejével kezdte meg működését. Feladatköre egyre bővült, a személyazonosító és lakcím igazolványok készítése, majd az egyéni vállalkozói igazolványok kiadása, majd a korábban a rendőrséghez tartozó közlekedési-igazgatási feladatok kerültek a feladatkörébe, de ezek ellátására a Belügyminisztérium a bővülés egyik szakaszában sem biztosított elégséges forrást, a létszám- és a helyiség bővítésére szükséges többletfedezetet a képviselő-testület biztosította. A terhelésre jellemző, hogy az okmányiroda évente körülbelül nyolcvanezer ügyfelet fogad.
A ciklus során egyre nőtt az út- és közműépítésre, fejlesztésre fordított összeg a kerület költségvetésén belül. 1999-ben kilenc utcában, 1,8 km hosszan épült szilárd burkolatú út, 2000-ben nyolc utcában 2,77 km készült el, 2001-ben 17 útszakaszon, 4,69 km út kapott szilárd burkolatot.2002-ben 17 utcában 3,99 km hosszan tervezik szilárd burkolatú út építését. Ugyancsak jelentős mértékű a csatornaépítés (2001-ben pl. közel hat km), és szép számmal nőtt a parkolók száma is. Mindeközben lendületet vett az intézmények felújítása, a játszótér-rekonstrukció is.
Nem gyűlölködés, nem az elődök fikázása, hanem kultúra és méltóság, valahogy így kell értékelni!!!

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 okt. 02 21:32

EGY NYUGODT LÉGKÖRBEN KONSZENZUSSAL MEGALKOTOTT CIKLUSPROGRAM:


Ciklusprogramot fogadott el a testület
2002. december 12. [csütörtök]
A november 13-i ülésén a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2002-2006. évekre szóló ciklusprogramját. - Az elmúlt három önkormányzati ciklus tapasztalatait figyelembe véve, eredményeit, fogyatékosságait áttekintve, értékelve van lehetőség az elkövetkező négy év feladatait meghatározni, amellyel tervszerűbbé válhat az önkormányzat tevékenysége - áll a program bevezetésében.

A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy bár a képviselő-testületben különböző politikai erők, frakciók vannak, de a kerület fejlesztése, a közszolgáltatások minél magasabb szintű ellátása érdekében meg kell fogalmazni azokat a törekvéseket, célokat, amelyek a helyben felmerülő igények, problémák közvetlen megismerésén alapulnak. Így ennek érdekében remélhetőleg valamennyi képviselő fel tud zárkózni és a megvalósítása érdekében össze kíván fogni. Az előterjesztő polgármester bízik abban, hogy a ciklusprogram számíthat a helyi társadalom tevékeny támogatására is, mivel az összeállítása során a fő szempont az volt, hogy tükrözze a lakosság érdekeit és célkitűzései reálisak legyenek.
A program hat fő fejezetből áll. Az önkormányzati tevékenységről szólva összefoglalja a képviselő-testület, annak bizottságai és a kisebbségi önkormányzatok feladatkörét. Meghatározza a gazdálkodás általános elveit, a költségvetés alaptételeit, az adózási kérdéseket. A harmadik fejezet a működési feltételeket taglalja, a negyedik pedig a közszolgáltatások, lakossági feladatok ellátásáról szólva hat terület legfontosabb célkitűzéseit, feladatit összegzi: a közoktatás, művelődés, sport, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelmi feladatok, a kereskedelem-szolgáltatás és a közrend-közbiztonság szférájában. A program következő fejezete a kerület fejlesztésével, üzemeltetésével összefüggő feladatokat taglalja, majd az utolsó az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szólva a vagyonkoncepció, a gazdasági társaságok, a lakás és helyiséggazdálkodás feladatait részletezi.
November 18-án Hajdu László polgármester az MTI-nek a képviselőtestület most elfogadott, többek között az idegenforgalmi szempontból is vonzó, az uniós elvárásoknak megfelelő hivatali szolgáltatások kialakításáról is szóló ciklusprogramról nyilatkozott.
A polgármester elmondta, hogy a peremkerületben az utóbbi években megjelent bevásárló-turizmust az önkormányzat a kerület meghatározó fejlesztési motorjának tartja.
A növekvő számú bel- és külföldi vendég számára felkínált újabb szórakozási, kulturális, sport-, vendéglátási és kereskedelmi lehetőségekkel a következő években a XV. kerület fejlődése új lendületet kaphat.
A polgármester utalt arra, a Pólus Center után jövő tavasszal megnyíló Ázsia Center már nemcsak kereskedelmi, de kulturális igényeket is megpróbál majd kielégíteni. Az említett kereskedelmi központoknak köszönhető vonzerőből profitálhatnának a helyi kulturális intézmények, valamint a kerületi turisztikai cégek, vállalkozók is - vélte. A ciklusprogramról szólva elmondta: a következő években lakhatóbbá alakítják majd a kerületet, így a többi között park- és játszótér-felújítási programot indítanak, valamint a várható kormányzati segítséggel folytatják a panelépületek felújítását. A zöldterületek megújítására, rendbetételére a következő négy évben várhatóan mintegy 640 millió forintot költenek, míg a lakótelepek rehabilitációjára, csak önkormányzati forrásból, legalább 120 millió forintot fordítanak. Újpalota Kertváros és Palota Újfalu elnevezéssel, a kerület szabályozási és rendezési tervének megfelelően, új lakóövezetek épülnek majd.
Hajdu László tájékoztatott arról is, hogy az önkormányzat ügyfélszolgálati hivatalának egy része rövidesen új helyre költözik, és terveik szerint az intézmény 1-2 éven belül ISO minőségbiztosítási tanúsítványt is szerez majd.
A polgármester, szocialista országgyűlési képviselő arról is szólt, hogy rövidesen a kormány elé kerül az az előterjesztés, amely szerint a XV. kerületé lenne újra a volt szovjet kórház területe. Terveik szerint a kerület, esetleg a fővárossal közösen, egy modern egészségügyi, illetve szociális intézményközpontot hozna létre a területen. A következő önkormányzati ciklusban várhatóan sikerül befejezniük a kerületi csatornahálózat kiépítését, és remélik, hogy 2006-ra már nem marad egyetlen földút sem a XV. kerületben - foglalta össze az infrastrukturális fejlesztési elképzelések lényegét.
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 nov. 01 13:48

KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG FIDESZ - KDNP ÍGÉRETEI hol is tartanak???

Letepertek egy idős hölgyet a fővárosbanCímkék: rablás; rendőrség; támadás; XV. kerület;


Súlyosan megsérült az a nő, akit egy rabló támadott meg hétfőn este, a főváros XV. kerületében. A támadót a rendőrök keresik - értesült a HavariaPress.

Hétfőn este 7 óra körül történt a támadás a XV. kerületi Bartók Béla utcában. Az ismeretlen támadó földre rántotta áldozatát, egy 67 éves nőt, majd táskájával elrohant.

A megtámadott nő súlyos sérülést szenvedett. A rendőrök keresik a támadót, az ügyben életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt indult nyomozás.

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 nov. 13 10:19

ÜGYINTÉZÉS HUMÁNUSAN, ÚGY FIDESZISTA MÓDRA !


Nézzük, hogyan lehet a 2/3-ad hatalomnál lakásügyben eljárni!!! Fizetős egy csomó minden irat,amit csatolni kell.A lakásügyben a csóró, ha nem rendelkezik jelentős pénzzel, akkor nincs ügyintézés a XV. kerületben! Apeh igazolás 2000 Ft, kerületi adóigazolás 2000 Ft, és azért is fizetni kell, hogy az ÜSZI-n átvedd a pályázati kiírást, 1000 Ft. A pályázati adatlap egyébként letölthető a honlapról, ingyen és bérmentve, de ezt valahogy nem propagálják. :( Tehát 5000 Ft, csak azért, hogy minden papírod meglegyen, és akkor arról még nem beszéltem, hogy mennyi utánajárás a papírok beszerzése. Igazolványok fénymásolására sincs mindenkinek lehetősége, tehát esélyes, hogy azért is fizetni kell.
Én már kétszer töltöttem ki lakáspályázati adatlapot, és bevallom a két darab diplomámmal és némi önkormányzati gyakorlatommal is rendesen megdolgoztatott. Egy csomó kérdés értelmezhetetlen. Be kellett mennem a Hivatalba, hogy átnézessem a papírokat.
Valahogy ezeket kellene az ellenzéknek is felvetni, ám mindenki tűri a helyi " kizsebelést "......SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS így néz ki aprópénzre váltva a mi kerületünkben, ez szégyen és a szegény családok megalázása.....

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 nov. 29 00:01

A KÖZPÉNZT MI AZTÁN VIGYÁZZUK MONDTÁK AZ ALAKULÓ ÜLÉSEN, nem úgy.....

NOS MEGY A KAMPÁNYOLÁS KÖZPÉNZBŐL, , , !

(átvettem)
Pestújhelyen három helyszínen avatóünnepséget tartottak gyertyás vonulással és műsorral összekötve november 27-én. Felavatták a kerület első helytörténeti fasorát a Pestújhelyi téren, majd a helyreállított I. világháborús emlékművet és a hajdani ereklyés országzászlót is.

Az ünnepség délután 4-kor a zsúfolásig telt Femina Sörözőben múltidéző találkozóval kezdődött, ahol a KoMa Társulat és a Pestújhelyi Általános Iskola diákjai a Deilephila című előadásból bemutatott részlettel idézték a 103 éve önálló Pestújhely történetének egy szeletét. Ezt követően az ünneplők gyertyával a kézben vonultak a Pestújhelyi térre. Útközben a KoMa művészei ismertették, Pestújhely úthálózata, házai milyen jelentőséggel bírtak, bírnak, s miképp őrzik az alapítók emlékét. A térre érve László Tamás polgármester az emlékfasor születéséről beszélt. Gondolatait pedig ezzel zárta: kezdjük meg a pestújhelyi honfoglalást!
Az emlékfasornál a városrész szellemi és környezeti fejlődésének meghatározó alakjai, a kerületben élt, országosan ismert és elismert személyek közül negyvenhat nevét és tevékenységét immár tábla őrzi.
A tér másik sarkán, a múlt eseményeit idéző ünnepi beszédet követően Molnár Béla prépost, a pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia esperes-plébánosa megáldotta a felújított I. világháborús emlékművet, majd a jelenlévők az országzászlóhoz sétáltak. Itt a Magyar Honvédség katonáinak közreműködésével felvonták a zászlót, és dr. Salamon László országgyűlési képviselő tartott ünnepi beszédet, amelyben az összetartás fontosságára hívta fel a figyelmet. Az ünnepi beszédét a koszorúzás követte.
A program a KoMa Színház bázisán több órás, személyes és családi emlékeket idéző barátságos helytörténeti beszélgetéssel zárult.
Hogy itt mennyi közpénz lett eltapsolva az érdekel valakit??
http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: "FONTOS A LAKOSSÁG VÉLEMÉNYE" –

HozzászólásSzerző: Palotai Polgár » 2012 dec. 12 00:42

- ezzel a címmel olvasható egy rövid tudósítás a november 28-i képviselőtestületi ülésről, a kerületi ÉLETképek c. kiadvány december 3-án megjelent legutóbbi számában.

Hát, ha fontos a lakossági vélemény, akkor az illetékeseknek talán illene reagálnia a Polgármesteri Hivatal fórumán írt lakossági javaslatokra, hozzászólásokra.

És, ha fontos a véleményünk, akkor például az új 1956-os emlékmű tervezésekor is szerencsés lett volna kikérni az itt élők véleményét, lehetőleg még a döntés megszületése e l ő t t . Közzé lehetett volna tenni a beérkezett pályaműveket, módot adva a lakossági véleményformálásra, ha már egyszer egy 80 ezer fős közösség tagjai részére, közpénzek felhasználásával készülő, köztéren felállítandó alkotásról van szó.

Akár még most, utólag is közzé lehetne tenni a beérkezett pályaműveket, ha másért nem, hát azért, hogy a közösség tagjai megbizonyosodhassanak a bíráló bizottság döntésének helyességéről, megalapozottságáról.

Ugyanennek a lapszámnak egy másik írásában a polgármester a pestújhelyi „honfoglalás" megkezdésére bíztat. Ebben a helyi "honfoglalásban" bizonyára többen is részt vennének, ha ezt a honfoglalást kiterjesztenénk a virtuális tér, a kerületi honlap fórumának közös belakására is, mely felület kiváló lehetőséget kínál az itt élők, a helyi lakosság és a kerület vezetése közötti dialógus folytatására.

A kívánatosnak tekintett párbeszéd beindulásához és folyamatos fenntartásához azonban mindkét fél akaratára és aktivitására egyaránt szükség lenne. Ha ez a közös akarat hiányzik, akkor a véleménynyilvánítás féloldalas, ami nem dialógus, hanem monológ, akkor marad tehát az, ami eddig is volt, marad a pusztába kiáltott szó, a falra hányt borsó. Nem mondhatni persze, hogy az illetékesek soha, semmilyen felvetésre nem válaszolnak, de a reagálás jelenleg esetleges, alkalmi, kiszámíthatatlan. Van olyan, hogy egy-két napon belül érkezik a hivatal részéről valamilyen visszajelzés egy felvetésre, és van olyan, hogy semmilyen reagálás nem érkezik, soha. Noha a 2010. őszén felállt új kerületvezetés SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS címmel hirdette meg programját, a megelőző időszakhoz képest e tekintetben nem érzékelhető irányváltás, a virtuális szférában való jelenlét, a megnyilvánulások rendszertelensége lényegében olyan maradt, mint amilyen volt, vagy talán még a korábbi szintet sem éri el a hivatal jelenlegi aktivitása. Hogy saját példát hozzak állításomra, 2011. április 12-én tettem egy javaslatot az új kerületi program ügyében. Hozzászólásom lényege az volt, hogy a rendelkezésre álló idő nem tűnik elegendőnek a javaslattételhez, az ambiciózus, több évre szóló, 77 oldalas gazdasági-társadalmi program áttanulmányozásához. Mostanáig nem sürgettem a válaszadást felvetésemre. A több lábon álló helyi kommunikáció tervezett megújításától sokat vártam, és úgy véltem, hogy az új vezetésnek és szervezetnek meg kell adni az átálláshoz szükséges, kellő türelmi időt. Bíztam benne, hogy ez a megújulás, átalakulás előbb-utóbb kiterjed a helyi közösségi élet virtuális fórumának területére is. Mely virtuális közösségi tér, a valóságos térnek egyre inkább integráns részét képezi, akár tetszik nekünk ez a folyamat, akár nem. Most sem sürgetem az elmaradt reagálást, éppen csak megjegyzem, hogy a 2011. áprilisa óta eltelt 18 hónap alatt senki illetékes, semmiféle válaszra nem méltatta hozzászólásomat, még egy olyan udvariassági fordulat erejéig sem, hogy: "Tisztelt Hozzászólónk, javaslatát köszönettel vettük, de sajnos nem tudjuk figyelembe venni."

A korábban ellenzékben lévő képviselők előző ciklusban tapasztalt intenzív internetes aktivitása immár emlék csupán, amióta ők adják a többséget, azóta alig, vagy egyáltalán nem szólalnak meg itt, a fórumban. Ez végül is érthető, a kerület vezetőinek leterheltsége, sokirányú elfoglaltsága mostanában valószínűleg nem teszi lehetővé, hogy internetes aktivitást fejtsenek ki, hogy a fórum hozzászólásaira személyesen reagáljanak. De – jobb híján - talán meg lehetne oldani a problémát olyan módon, hogy a jelenleg amúgy is átalakítás alatt álló hivatali szervezetben kijelölnének egy referenst, egy munkatársat, akinek a feladata lenne, munkaköréhez tartozna a fórum hozzászólásainak rendszeres figyelése, és a valóban közérdekű felvetéseknek a hivatal nevében történő érdemi megválaszolása.

Úgy vélem tehát, hogy a „Miénk itt a tér” kezdeményezést érdemes volna a közös, virtuális térre is kiterjeszteni. Ez a javaslatom persze abban az esetben érvényes, ha a kerület vezetése valóban partnerként szándékozik részt venni a helyi nyilvánosság internetes felületének, virtuális szférájának közös belakásában.

Én tehát azt javaslom, hogy a Polgármesteri Hivatal jelöljön ki egy illetékest, kvázi egy szóvivőt, aki a hivatal képviseletében nyilvánulna meg itt, a kerületi honlap internetes fórumán.

És azt is javaslom, hogy tegyék közzé, és mutassák meg a nyilvánosságnak az '56-os emlékmű pályázatára érkezett, - és nem mellesleg nívósnak minősített – anyagokat. Ha már nem tették ezt meg előzőleg, korábban, akkor legalább tegyék meg utólag, jobb későn, mint soha!

Mindezt persze csak akkor, ha tényleg komolyan gondolják a polgárbarát tájékoztatást, azt, hogy a lakosság véleménye fontos, és, mint a Helyi Téma 2011. április 6-i számában olvashattuk, az új képviselő testület valóban „növelni szeretné a nyilvánosság erejét és szerepét.”

Javaslataim egyébként összhangban állnak az idézett, Szembenézés és Irányváltás című gazdasági-társadalmi program célkitűzéseivel, melyek szerint az újonnan létrehozott kommunikációs társaság „az írott, internetes és televíziós tömegkommunikációs csatornák összefogását, a hatékonyabb, polgárbarátabb tájékoztatást, információáramlást, a kerület kulturális és történelmi értékeinek a lakossággal történő megismertetését, továbbá a demokratikus politikai kultúra megerősítését szolgálja.” A városüzemeltetés vonatkozásában ugyanitt ez olvasható: „hatékony lakosságszolgálatot hozunk létre”… erősítjük a lakossági kapcsolatot … az interneten történő lakossági hibabejelentésekre történő reagálásra szabályzatot hozunk létre.”

Ha mostani javaslatomra sem érkezik reagálás, akkor B. Gy. képviselő úrnak a 2012. november 28-i testületi ülésen elhangzott kijelentését, mely szerint a lakossági „marhaságok”-kal nem érdemes foglalkozni, (Önkormányzati Televízió 4:46:47) mert „a lakosság – úgymond - annyi őrültséget tud összehordani, hogy az már szinte ijesztő” - nem csupán egy meggondolatlan elszólásnak, nem csak egy, a vita hevében szerencsétlenül fogalmazott magánvéleménynek, hanem -, sajnálattal bár, de - a hivatalos testületi álláspont megnyilvánulásának leszek kénytelen tekinteni.

Fenti javaslataimat, miután több témát is érintenek, több helyre beírom. Szeretnék bízni benne, hogy mostani felvetéseim ez alkalommal nem fognak süket fülekre találni. Ha a válasz ismételten elmaradna, akkor az nemcsak a „polgárbarátabb” tájékoztatás és információáramlás deklarált céljával ellenkezne, de magával, a polgárinak mondott értékrenddel sem állna igazán összhangban.
Palotai Polgár
 
Hozzászólások: 29
Csatlakozott: 2011 ápr. 12 12:54

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 dec. 14 00:09

A DOKUMENTUM EGY SZÉPEN CSOKORBA RAKOTT HAZUGSÁG-GYŰJTEMÉNY !!

Csak megemlítem, hogy egy szóval sem említi, hogy a kerületi közigazgatás ketté lesz vágva,
egy kiüressített csonka, semmi komoly jogosítvánnyal sem rendelkező önkormányzat, illetve
egy valódi hatalommal rendelkező járási " Kormány Hivatal " jön létre a kerületi polgárok pénzéből.
De arról sem szól - noha oldalakon át foglalkozik az intézményekkel -, hogy államosítják az intézményeket
vagyonostól együtt!
Az a 78 oldalas papír tömeg már semmire sem jó....

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2012 dec. 21 15:04

KARÁCSONY A SZERETET ÜNNEPE, AJÁNDÉK AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL AZ ERDŐKERÜLŐ u Gondozóház lakóinak????

A december 19-én tartott képviselő-testületi ülés a Gondozóház lakóinak lakbérét - amely példátlan - durván felemelte.
Szóval ők fogják kifizetni a nagy kampánnyal átadott lift árát, ez igazi kegyetlenség, kampányolok, majd az árát rájuk
verik! Szégyen!


Liftet kaptak karácsonyra

Ennél szebb karácsonyi ajándékot nem is kaphattak volna az Erdőkerülő utcai Nyugdíjasház és Idősek Gondozóházának lakói! László Tamás polgármester ugyanis stílszerűen az ünnepek előtt, december 18-án adta át azt a liftet, amelyet százszázalékosan önkormányzati beruházásban építettek, s amely jelentősen megkönnyíti a ház lakóinak életét.

- A lift megépítése évtizedeket váratott magára – mondta a polgármester, - tehát egy régi adósságát törlesztette most az önkormányzat.
A beruházást végző Palota Holding Zrt. vezérigazgatója, dr. Kiss Gyula szerint a lift tervezése három évvel ezelőtt elkezdődött, a folyamat azonban csak ez év tavaszán gyorsult fel. Az eltelt időszakban változtak a liftek kialakítására vonatkozó szabályok, amely miatt az eredeti terveket is módosítani kellett. A december 18-án átadott szerkezet azonban már minden előírásnak tökéletesen megfelel. A lift nemcsak a házban élő idősek mozgását könnyíti meg, hanem a tágasságával és az üvegfalával a bezártság érzetét is jelentősen lecsökkenti.
László Tamás polgármester a lift átadásakor a ház lakóinak elmondta, hogy az önkormányzat szeretné az épületet is felújítani. Első körben meghirdetnék a jelenleg üres helyeket, s amennyiben nagy lesz az igény, akkor az épület bővítésén is elgondolkodnak. A hidraulikus liftet úgy tervezték, hogy egy későbbi emeletráépítés eseten az új szinten is kiszolgálja a lakókat.
Az Erdőkerülő utcai Nyugdíjasház és Idősek Gondozóháza a kerület egyetlen nyugdíjas otthona. Jelenleg harminckilenc lakója és tizenkét gondozottja van.
SZEMÉRMESEN HALLGATNAK A DURVÁN FELEMELT LAKBÉRRŐL !!!!

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2013 feb. 14 21:08

DÖBBENETES VÁLTÁST HAJTOTTAK VÉGRE A FŐVÁROSBAN !!!


Vitézy Dávidka

1985-ben született. Édesapja Vitézy László filmrendező, tévés
szakember, édesanyja dr. Hankiss Ágnes (szül.: Erdős Ágnes) fideszes
európai parlamenti képviselő, pszichológus, író. Anyai nagyapja Erdős
Péter jogász, popmenedzser, egyik apai nagybátyja, Vitézy Tamás
üzletember, Magyarország 100 leggazdagabb embereinek egyike, másik
apai nagybátyja, Vitézy András, Antall József volt miniszterelnök
tanácsadója, a BÁV egykori vezetője, az LRI korábbi miniszteri
biztosa, jelenleg a Paksi atomerőmű Zrt. Igazgatótanács tagja. Apai
ágon féltestvére Vitézy Zsófia, a Budapesti Fesztiválközpont vezetője,
aki anyai ágon Orbán Viktor miniszterelnök unokatestvére. Az
interneten terjedő pletykákkal ellentétben Vitézy Dávidot nem fűzi
vérrokonság Orbán Viktorhoz.
A Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola kitűnő érettségijét követően
2004-ben kezdte meg tanulmányait az Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gazdaságtudományi Karán, ahol 2010-ben
szerzett közgazdász végzettséget.
2007 januárjától 2009 decemberéig a Fidesz delegáltjaként tagja a
Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) Felügyelő Bizottságának.
Budapest Főváros Közgyűlése 2010. október 27-én Tarlós István
főpolgármester jelölése alapján Vitézy Dávidot a Budapesti Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatójává nevezte ki

Vagyis, egy sima érettségivel a BKV Felügyelő bizottság tagja és a
diploma megszerzése után egyenesen a BKK vezére, a "Főisten" Budapest
közlekedésében, havi másfél millióért.
Valószínűleg a nagy tapasztalata és hozzáértése miatt került erre a
posztra (0 év) Nála tapasztaltabbat keresve sem lehet találni.
Kinevezésének köze sincs a családjához.
Nálunk nincs korrupció, minden posztra szakértő vezető kerül.
Röhejes. Ki kicsoda legújabb kiadás.

IRÁNYVÁLTÁS, EZ IGEN !!!
http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2013 feb. 14 21:13

A FENTI HOZZÁSZÓLÁST KIEGÉSZÍTŐ - CSALÁDON BELÜLI DÖNTÉS, AMI MÉG ÍGY JÓ HÍR IS LEHET !


A BKK Budapesti Közlekedési Központ által biztosított beruházási forrásokból a BKV Zrt. 38 darab Volvo 7700 típusú, valamint 31 darab Mercedes Benz Citaro O530 típusú használt alacsonypadlós szóló autóbuszt szerzett be 2012. I. félévében. A honosítást, valamint a műszaki felkészítést követően az új beszerzésű járművek forgalomba állítására 2013. év elejétől került sor.

A járműpark ezen fejlesztésével, az alacsonypadlós szóló járműállomány bővülése folytán a XV. kerületben közlekedő 5-ös, 46-os, 96-os, 104-es, 124-es, 125-ös, 130-as, 146-os, 224-es, 277-es és 296-os buszok vonalán is nőtt az akadálymentes járművek aránya. Ezeken a vonalakon 2013. január 1-étől munkanapokon összességében 7 darab, hétvégi napokon 9 darab magaspadlós jármű helyett közlekedik alacsonypadlós autóbusz a BKK Zrt. tájékoztatása szerint.

A kerületet ezúttal talán nem sújtja a főváros nagy emberének intézkedése!

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2014 szept. 02 22:02

Palotai Polgár írta:A Helyi Téma című újság 2011. április 6-i számának 6. oldalán egy cikkben eldugva olvashattunk arról, hogy az önkormányzat "Szembenézés és irányváltás 2010-2014" című gazdasági-társadalmi programjához április 15-ig várják a lakosság észrevételeit.

Egy ilyen program bizony érdekes lehet - gondolja a közügyek iránt érdeklődő polgár - de vajon hol, milyen módon lehet megtenni az észrevételeket, és egyáltalán, hol lehet megismerni magát a programot? Átnéztem az Életképek címmel indított új kerületi újság hozzám eljutott utolsó számát, de abban nem leltem nyomát az említett programnak, még utalás formájában sem.

Körülnéztem a kerületi honlapon, de itt sem láttam feltöltve ilyen anyagot.

Aztán hétfő este ismét belépve, április 9-i kelettel megtaláltam az erről szóló híradást, sőt magát a Gazdasági programot is. A szombati hír szerint a Gazdasági Program előzetes vitája 2011. április 13-án, szerdán, 14 órakor a Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. sz. alatti Dísztermében lesz.

A Pdf formátumban letölthető vitairatról kissé elhűlve állapítottam meg, hogy az egy 77 oldalas dokumentum, amelynek csak a tartalomjegyzéke 7 nyomtatott oldalt tesz ki. Az imponáló terjedelmű anyagot átfutva az embernek az az első benyomása, hogy itt egy szinte teljességre törekvő, témák sokaságát felölelő, vélhetően sok ember, sok heti, vagy több hónapos munkájával összeállított koncepció, egy, a jelenlegi adottságokat sorra vevő analízis, és egy ebből kiindulva felépített cselekvési terv van formába öntve. A program számtalan kérdéskört ölel fel, a felhalmozott adósságtól, a közterületek állapotától, az itt élők demográfiai összetételén át, a szociális támogatási rendszerig.

Mármost a kérdésem az lenne, hogy egy ilyen terjedelmű, és szerteágazó tematikájú vitaanyag áttanulmányozásához, érdemi észrevételek tételéhez vajon elegendő-e az a rövid idő, ami a jelzett határidőig rendelkezésre áll? - Attól tartok, hogy a hátra lévő néhány nap, vagy inkább már csak néhány óra erre nem elegendő.

Az is kérdés, hogy az érintett kerületi lakosságnak vajon hány százaléka ismerkedhetett meg eddig a programmal, vajon hányan szerezhettek egyáltalán tudomást a tervezet létezéséről?

Hogy a szerda délutánra tervezett előzetes vita nyilvános lesz-e, vagy sem, hogy élő adásban nyomon lehet-e követni, pl. az interneten, az a hírből nem derül ki, ám a Helyi Téma említett írása szerint az új képviselő testület növelni szeretné a nyilvánosság erejét és szerepét. Erre való tekintettel, és a téma fontossága miatt, felmerül a kérdés, hogy a kerület jövőjét az elkövetkező években meghatározni hivatott program alaposabb megismeréséhez, áttanulmányozásához, érdemi javaslatok megtehetőségéhez vajon nem kellene-e a nagyon szűkre szabott észrevételezési határidőt meghosszabbítani? És talán hasznos volna megtalálni a módját annak, hogy a 2011. április 2-i keltezéssel létrejött 4 éves programról minél több itt élő szerezhessen tudomást, és ismerkedhessen meg annak tartalmával.

Felvetésem indokoltságát az is nyomatékosítja, hogy a gazdasági-társadalmi program - a 76. oldalán olvasható öndefiníciója szerint - egy „közpolitikai dokumentum, melyet a lakosság széles köréhez el kell juttatni.”


A 77 OLDALAS DOKUMENTUM OLVASÁSA A NÉGY ÉV LETELTE ELŐTT ÉRDEKES INFORMÁCIÓKAT ADHAT !

A bő lére eresztett iromány már anno is mosolyra fakasztotta a kerületet ismerőket. Egy vádaskodó össze ollózott mese!
Hogy mese azt mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az itt leírt formában csak egyetlen dolog valósult meg, az
1956-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulója tiszteletére állított emlékmű lerombolása....
Az M3-as zajvédő fal megépítésére tett ígéretből semmi sem valósult meg...
A kilakoltatásokról viszont nem szóltak, de ez nem zavarta az íróját abban, hogy tömegével tették utcára az embereket..
A vagyongazdálkodásról sokat írt az íródeák, ám a 400-nál is több üres lakás kérdésre utólag kell a vagyonvesztés miatt válaszolni..

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: bakossandor » 2014 szept. 08 15:20

"...tény, hogy az itt leírt formában csak egyetlen dolog valósult meg, az
1956-os forradalom és szabadságharc 50-ik évfordulója tiszteletére állított emlékmű lerombolása....
Az M3-as zajvédő fal megépítésére tett ígéretből semmi sem valósult meg...
A kilakoltatásokról viszont nem szóltak, de ez nem zavarta az íróját abban, hogy tömegével tették utcára az embereket..
A vagyongazdálkodásról sokat írt az íródeák, ám a 400-nál is több üres lakás kérdésre utólag kell a vagyonvesztés miatt válaszolni..."


Na majd az új polgármester és testülete rendet rak! Kikkel is??? 8)

http://pestisracok.hu/moricz_eszter/

Na ez a dicső had, aki majd a tutit képviseli majd! Hogy hogyan és mennyiért? (kérem figyelni a dátumot is!) :twisted:

J E G Y Z İ K Ö N Y V
készült a képviselı-testület 2006. október 11-én
17.00 órakor kezdıdı
alakuló ülésérıl

"...A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a polgármester havi illetményét 2006.
október 1-tıl az önkormányzati illetményalap 14,5-szeresében, 598.125.- Ft-ban
állapítja meg.
Felelıs : jegyzı
Határidı : 2006. október 12.
(Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)
382/2006. (X. 11.) sz. h a t á r o z a t
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a polgármester költségátalányát 2006.
október 1-tıl havi illetményének 30 %-ában, 179.438.- Ft-ban állapítja meg.
Felelıs : jegyzı
Határidı : 2006. október 12.
(Szavazati arány: 16 igen szavazat, 10 ellenszavazat, 3 tartózkodás) ..."

És persze nem egyedül, mert Ő úgy tanácstalan, figyeljék csak:

"...Csaba Elemér: Mi indokolja azt, hogy bevezetésre kerül a
tanácsnoki rendszer?
Hajdu László: A tanácsnoki rendszer bevezetését az
indokolja, hogy új feladat merült fel, még pedig a környezetvédelem komplex
kezelése. A forrásmegosztással összefüggı feladatok is szükségessé teszik egy
olyan pénzügyi tanácsnok megválasztását, aki a fıvárosi, külsı kerületi és
agglomerációs kapcsolatokat szervezi, és részt vesz a költségvetéssel
kapcsolatos intézményi, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elé kerülı
elıterjesztések elıkészítésében is..."
Vizér Klára: Kéri, hogy a szavazásnál a határozati javaslatok
1-es és 2-es pontjáról külön szavazzanak, tekintettel arra, hogy a bizottságok
még nem álltak fel. A frakció részérıl történı módosítások közül javasolja
újragondolni a 7 fıtanácsadói pozíció szükségességét a költségek megtakarítása
érdekében, hiszen ezeket a területeket a 3 alpolgármester és a bizottságok
lefedik. Indítványozzák a tanácsadók illetményét a költségvetésben elkülöníteni,
és egyedi ügyekben, eseti megbízással szaktanácsadó segítségét kérni, mely
ebbıl az elkülönített keretbıl fedezhetı lesz. A 7 fı tanácsadói hely szőnjön
meg..."
Hajdu László: A képviselı-testületi ülést megelızte egy
pártközi egyeztetı ülés, melyen teljes összhangban megállapodás született arra
vonatkozóan, hogy a következı, maximum az azt követı testületi ülésen az
SZMSZ a beérkezett javaslatokat figyelembe véve átalakításra kerül. Ebbıl
kifolyólag indokolatlannak tartja addig a módosításokat, amíg a beérkezett
javaslatok alapján az összefüggéseket nem látni...."

És maradt a 7 tanácsadó! Havi sok-sok százezer ft. javadalmazásért. Tegnap volt szerencsém megtudni. :roll:
Tehát emberek: ha ismét ilyen "tanácstalan" polgármestert választanak, a havi (gondolom most már jóval több) javadalmazásához rögtön tegyék hozzá gondolatban a tanácsosok bérét is/hó! :wink:
Mert hogy egy klasszikust idézzek: "Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" :mrgreen:
bakossandor
 
Hozzászólások: 286
Csatlakozott: 2011 szept. 04 19:19

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: Hajdu LÁSZLÓ » 2014 szept. 13 22:48

Hajdu LÁSZLÓ írta:A DOKUMENTUM EGY SZÉPEN CSOKORBA RAKOTT HAZUGSÁG-GYŰJTEMÉNY !!

Csak megemlítem, hogy egy szóval sem említi, hogy a kerületi közigazgatás ketté lesz vágva,
egy ki-üresített csonka, semmi komoly jogosítvánnyal sem rendelkező önkormányzat, illetve
egy valódi hatalommal rendelkező járási " Kormány Hivatal " jön létre a kerületi polgárok pénzéből.
De arról sem szól - noha oldalakon át foglalkozik az intézményekkel -, hogy államosítják az intézményeket
vagyonostól együtt!
Az a 78 oldalas papír tömeg már semmire sem jó....

MOST KÖVETKEZIK A VÁLASZTÓPOLGÁROK ÉRTÉKÍTÉLETE.....

Október 12-én a teljesítményt fogják díjazni, ha ez is elegendő a fülkékben, akkor nem kell izgulni azoknak...
Ha viszont kevésnek bizonyul a négy év közepes alatti teljesítménye, akkor csak az történt, hogy működött
a demokrácia.

http://www.hajdu15.hu
"Az igazságot gyakran kell emlegetni, mert a hazugságot is állandóan ismételgetik" Goethe
Hajdu LÁSZLÓ
 
Hozzászólások: 2510
Csatlakozott: 2011 jan. 16 14:48

Re: SZEMBENÉZÉS ÉS IRÁNYVÁLTÁS

HozzászólásSzerző: bakossandor » 2014 szept. 14 09:51

"MOST KÖVETKEZIK A VÁLASZTÓPOLGÁROK ÉRTÉKÍTÉLETE.....

Október 12-én a teljesítményt fogják díjazni, ha ez is elegendő a fülkékben, akkor nem kell izgulni azoknak...
Ha viszont kevésnek bizonyul a négy év közepes alatti teljesítménye, akkor csak az történt, hogy működött
a demokrácia."


Így van. Kár izgulni előre. Ha bejön a számításod, Gyurcsány nyer egy kis pénzt a kerülettől és Te ismét megszavaztathatsz egy zsíros fizetést magadnak! :evil:
A kerület viszont elindul a visszafejlődés útján... :cry:
Mert igaz, hogy sok-sok üdvözlőlapot kap majd ismét sok idős ember (és ez jól is fog esni nekik) és az is jó lesz majd sok "rászoruló" családnak, hogy a mi pénzünkön újból lakáshoz jutnak és ingyen és bérmentve ismét lelakhatják azokat, de az is igaz, hogy a konténerváros, amit majd rögtön az első körben engedélyezni fogsz, a sok szemeten és autón kívül idecsalja majd az alvilágot is!

De ugye a böszme idolod is megmondta: akinek majd nem tetszik, tessék, ellehet menni! :twisted:
bakossandor
 
Hozzászólások: 286
Csatlakozott: 2011 szept. 04 19:19

ElőzőKövetkező

Vissza: KözéletKi van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég

cron