Rászorulókat Támogatók Egyesülete

Minden olyan téma, ami aktuális a kerület életében.

Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2010 nov. 17 21:30

Szívvel? Lélekkel? Szaktudással?

L.T. 2010. november 04.-én összehívta a képviselőtestület soron kívüli ülését. Ennek az ülésnek a meghívó szerint a napirendjén szerepelt, többek között a képviselőtestület 14/2010. (II.24.) sz. határozatának felülvizsgálata. Ez a határozat nem más, mint a képviselőtestület döntése a RÁTE és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötéséről, benne a Neptun u. 72. sz. alatti helyiség térítésmentes használatba adásáról. Az egyesület vezetősége szerint ez a napirend nem más, mint az együttműködési megállapodás felmondása. De ezt nyíltan nem merte kiírni, hanem csak egy számot írt, és ha valaki nem néz ennek utána, annak fogalma sincs, hogy ez mit takar. Ez nem más, mint mérhetetlen cinizmus. A 2010.II. 24.-i testületi ülésen résztvevők többen emlékezhetnek, persze csak ha akarnak, testületi ülés hangulatára. Az akkori ellenzéki képviselők, szinte magukból kikelve, a gyűlölettől eltorzult arccal, tiltakoztak a megállapodás megkötése ellen. Pedig akkor még eszünkben sem volt, hogy az önkormányzati választáson jelölteket állítsunk. Az is várható volt, és az egyesület vezetősége számolt is azzal, hogy ha nem érünk el nagyon jó eredményt, akkor mindenki,de főleg a jobboldal nekünk ront. Bekövetkezett.

A képviselőtestület ülés meghívója, mint fentebb írtam, november 04-én kelt. L.T. nekem, a RÁTE elnökének 2010.november 08.-án írt egy levelet,melyet november 08.án délben-mailben küldött meg.

img017.jpg
(35.96 KiB) Még senki sem töltötte le.

A levélre adott válaszom.

"László Tamás Polgármester részére!

Budapest XV. Kerület Önkormányzata
Budapest
Bocskai út 1-3.
1153.

Tisztelt Polgármester Úr!

Sürgős tájékoztatást kérő levelét megkaptam. Az egyesület vezetősége nevében köszönöm egyesületünk tevékenysége iránt megnyilvánuló megtisztelő figyelmét. Ezzel együtt nem értem a sürgősség okát.
Nyilván Ön is figyelmesen átolvasta együttműködési megállapodásunkat. Ebben a megállapodásban nem szerepel olyan pont, amely csak 24 óra határidőt ad egy önálló civil szervezet részére rövid értékelés elkészítésére. Persze olyan pontja van a megállapodásunknak, mely szerint az önkormányzat szociális és pénzügyi bizottsága (nem a polgármester) évente egyszer meghallgatja a Rászorulókat Támogatók Egyesülete tájékoztatóját és értékeli az együttműködési megállapodás megvalósulását.
A fentiek ellenére a Nemzeti Együttműködés szellemében örömmel tájékoztatom a megkötött megállapodásunk eddigi teljesítéséről.

Az együttműködési megállapodás aláírása előtt is alapszabályunkban vállalt elkötelezettségünk szerint működtünk.

A XV. kerületben a szociális területen működő civil szervezetekkel közösen 2008 decemberében 1600 család részére élelmiszer csomagot osztottunk ki.

2009. április végén a kerületi Vöröskereszttel közösen 3 napos ingyenes ruhaosztási akciót tartottunk, melynek során 173 fő jutott ruhához.

Folyamatosan gyűjtjük a ruha, bútor, edény adományokat és ezeket a rászorulóknak folyamatosan eljuttatjuk. 2009-ben közel 1 tonna ruhaneműt juttattunk Magyarcsanád és környéke, Cibakháza, Varsád, valamint Biharnagybajom rászorultjainak.

Az évi közgyűlésünkön 2010. március 16.-án, a szokásos beszámoló és költségvetés elfogadása mellett, sor került az Alapszabály módosítására is, melyben a székhelyünk megváltoztatásán túl, (Bp. XV. Neptun u. 72.-re), döntöttünk arról is, hogy egyesületünk közhasznú szervezetként kíván a továbbiakban működni. A módosítások bírósági bejegyzése megtörtént, egyesületünk közhasznú szervezet.

2010. február 24.-én a kerületi önkormányzat képviselő testülete, kezdeményezésünkre úgy döntött, hogy együttműködési megállapodást köt az egyesületünkkel, és közérdekű kötelezettség vállalás címén az egyesület használatába adja a Bp. XV. ker. Neptun utca 72. sz. alatti ingatlant. Ebben a helyiség komplexumban megfelelő raktárakkal, konyhával, megfelelő vizesblokkal és irodahelyiségekkel ellátott székhelyünk lesz.

2010. április 16.-án én 17.-én a Száraznád utcai Közéleti Házban a Vöröskereszt XV. kerületi szervezetével közösen ingyenes ruhaosztást szerveztünk és bonyolítottunk le, melynek során 130 fő jutott jó minőségű használt ruhához.

Az együttműködési megállapodás aláírására 2010.május 17.-én került sor.

Nézzük pontok szerint:

1. A megállapodásban vállaltuk, hogy a RÁTE együttműködve a kerületi civil szervezettel, aktívan részt vesz a kerület társadalmi életében. Tájékoztatom, hogy a Rászorulókat Támogatók Egyesülete aktív és elismert tagja a kerületi Szociális Civil Műhelynek, a RÁTE elnöke a Civil Műhely vezetője.

2. Együttműködve a kerületi Önkormányzattal 2010. június hónapban a szociális civil szervezetek részvételével az Élelmiszerbanktól kapott 6000 kg. lisztet, 3360 kg. spagettit, 960 kg. háztartási kekszet, és 800 kg. kristálycukrot osztottunk ki 2500 főnek.

2010. július végén és augusztus elején a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által juttatott 1600 kg. lisztet, 2800 kg. rövid csőtésztát, 6480 kg. makarónit, 294 kg. vaníliás karikát, 2496 kg. kukoricapelyhet, 1600 kg. kristálycukrot osztottunk 1800 főnek, valamint a két sajátkonyhás önkormányzati oktatási központnak (Károly Róbert Szki. és a Száraznád NOK) 300-300 kg. makarónit biztosítottunk a gyerekek élelmezésének kiegészítésre.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel 6400 kg. liszt, 16800 kg. orsós tészta, és 3780 kg. omlós-mézes keksz kiosztására. Az első kamion 2010. november 10.-én, a második kamion előreláthatólag november 23.-án érkezik.
Az élelmiszer szétosztásában a szociális civil szervezetek aktivistái, valamint néhány oktatási intézmény gyermekvédelmi munkatársai vesznek részt.

Az élelmiszer adományok szétosztásában közreműködő 11 civil szervezet, mintegy 80 aktivistája vett/vesz részt, és általuk több ezer kerületi lakosnak tudtunk/tudunk nehéz helyzetén könnyíteni.

A kiosztási adatlapokat az adományt biztosító szervezeteknek elküldtük.

A felsorolásból is látható, hogy az általunk tett vállalásokat, amelyekhez nem szükséges konkrét telephely teljesítettük. A helyiségigényes vállalásainkat (hajléktalan étkeztetés, jogsegélyszolgálat, ügyfélszolgálat stb.) helyiség hiányában teljesíteni ez idáig nem tudtuk.

Készülve arra, hogy megkapjuk a Neptun utcai helyiséget, - melynek festés-mázolás, és burkolási munkáit nekünk kell elvégezni, - sikerrel pályáztunk a Fővárosi Önkormányzat Szociális Bizottságához, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Régiójához. A festés-mázolási és burkolási munkákhoz a szükséges összeg rendelkezésünkre áll.

Ezek után úgy vélem, érdemes átnézni, hogy az önkormányzat, ill. szervezetei mit tettek a II. fejezetben szereplő önkormányzati vállalások tekintetében.

A Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.-vel a képviselőtestületi határozatnak megfelelően Helyiséghasználati szerződést kötöttünk 2010. augusztus 16.-án, azzal a kikötéssel, hogy a Neptun u. 72. sz. alatti helyiséget akkor vesszük birtokba, ha a szükséges leválasztási és felújítási munkákat elvégzik. Dr. Gregorits Ferenc vezérigazgató úrtól kapott tájékoztatás szerint a leválasztási munkák elvégzése azért húzódik, mert a FIDESZ XV. kerületi szervezete a választási kampányra hivatkozva kérte, hogy ezeket a munkálatokat csak a választások után végeztessék el.
2010. október 18.-án levélben fordultam Dr. Gregorits úrhoz, a Neptun u. 72. sz. alatti helyiség használatba adásával kapcsolatban, azonban a mai napig választ nem kaptam.

Hát ennyi történt a II fejezet pontjaiban.

A 2011 évi tervek elkészítéséhez kérem sürgős tájékoztatását a következőkről:

- mikorra várható a Neptun u. 72. sz. alatt ingatlan használatba adása,
- 2011. évre milyen önkormányzati költségvetési támogatással számolhatunk,
- hány közcélú munkás RÁTE-nél történő foglalkoztatását kívánják biztosítani,
- mikor tervezik, a RÁTE képviselőinek meghívását (tanácskozási joggal) a Szociális,
Családvédelmi és Tulajdonosi, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottságok üléseire

Budapest, 2010. november 9.

Üdvözlettel!
Dr. Németh Péter sk.
Elnök”

Ezt a választ az utasításszerű kérésnek megfelelően november 09.-én délig L.T. titkárságára eljutattam. Csak érdekesség, hogy ugyan 12 óráig kérte, de ő nem volt bent a hivatalban. De a határidő az szent.
A fenti levelet a nov.10.-i testületi ülésre nem csatolták az előterjesztés mellé. Kérdésre L.T. azt válaszolta,hogy azt még tanulmányozzák. De a határidő az szent.
A hivatkozott együttműködési megállapodás III./1. pontja szerint az együttműködést vállaló bármelyik félnek joga van egyoldalú nyilatkozattal a megállapodást 6 hónapos felmondási idővel felmondani. De ugyanebben a fejezetben az is szerepel, hogy a felek a vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Na, erre L.T. részéről kísérlet sem történt.
A rapid módon, minden egyeztetést nélkülöző felmondás az aktivitás látszatát kelti, de igen messze van a jóhiszemű joggyakorlástól.

Ezt a megállapodást most hazug indokkal felmondták, - mondván,hogy nem vette a szervezet birtokba az épületet - melynek előidézésében éppen ők játszottak szerepet. Miért vezetett volna engem félre Dr. Gregorits úr?
Részleteit lásd L.T.-hez írt levelemben,fentebb.
Mit hoz a sors, a testületi ülés előtt kiosztott anyag címe már az együttműködési megállapodás felmondása volt. Jellemző az átgondolt, alapos felkészülésre. A soronkívüli testületi ülésre a RÁTE elnöke meghívást nem kapott.
A testületi ülésen a FIDESZ-es "biodíszlet" meg is szavazta az együttműködési megállapodás felmondását, és a Neptun utcai helyiség visszavételét. Lelkük rajta!
L.T. és hű fegyverhordozóinak nem számít,hogy közeleg a tél, nem számít,hogy növekszik a rászorulók, a hajléktalanok száma, nem számít semmi sem. Egy számít: a személyes ellenszenv, a bosszú, az számít, hogy amennyire csak tudják, ellehetetlenítsenek egy jól működő szociális civil szervezetet, mellyel szemben zsigeri gyűlölettel viseltetnek.
Ez az oka az együttműködési megállapodás felmondásának illetve az, hogy az egész ingatlankomplexumra rátehessék a kezüket.

Ez rávilágít szociális érzéketlenségükre, és felhívja a figyelmet a nekik nem parírozó civil szervezeteknek, arra, hogy mire is számíthatnak. Természetesen a nagy Nemzeti Együttműködés jegyében.

A kerület politikai szótárában új szitokszó született: RÁTE!

Budapest. 2010. november 17.


Dr. Németh Péter
Rászorulókat Támogatók Egyesülete elnöke
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Németh Péter Dr. 2014 nov. 07 17:35-kor.
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Dr.Ódor József » 2010 nov. 23 10:22

A szegények támogatása mindenekelőtt !

2008. tavaszán a Rászorulókat Támogató Egyesületet (a RÁTÉ-t) a kerület 20 lakója azért alapította, hogy a szegény családok és személyek erkölcsi, jogi és anyagi támogatásának feltételeit a kerületben bővítse. A RÁTE egy olyan hatékony civil szervezet akart és akar lenni, mint ahogy a törvény is előírja: pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselői jelölt-állítástól tartózkodni fog. Kerületi önkormányzati képviselő-jelölteket viszont indíthat. Ez meg is történt és a jelöltek közül a Testület tagjává váltak révén az azonos és hasonló célokat maguk elé tűzött civil szervezetek érdekeinek képviseletét is vállalják. A törvény szerint ez nem számít közvetlen politikai tevékenységnek. Együtt akar működni tehát más civil szervezetekkel és természetesen a kerületi önkormányzattal is. Sőt egy tervezett (illetve majd megkötött) megállapodás szerint önkormányzati feladatokat is átvállal.
Mindezeket figyelembe véve az elképzelés az volt, hogy a kerületből elköltözés miatt megüresedett, volt LAÉT helyiséget (Thököly utcai bejárattal) feladatai ellátáshoz megkapja és itt kapna helyet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is. Ez a megoldás -többek között - azért is megfelelőnek mutatkozott, mert a kamion-számra érkező és a rászorultak között elosztásra kerülő élelmiszereket, továbbá bútorokat, ruhaneműket átmenetileg raktározni lehet. A hajléktalanok és mások részére „egytál” étel elkészítésére alkalmas konyha is működtethető. E tervek szerint a helyiségek felújítása részben a Palota Holding, részben a RÁTE feladataként szerepelt. Ezen sarki ingatlan másik részében (Neptun utcai bejárattal) a FIDESZ irodája működik.
Mit hozott a sors ?! A nyáron az épületbe ismeretlenek betörtek, romboltak, több értéket a FIDESZ helyiségéből is elvittek. Ezt követően - 2010. júliusában László Tamás úr nyilatkozatot tett közzé, melyben – többek között – ez is szerepelt: A LAÉT a helyiségeket ugyan kiürítette, de „Azóta is sokan járnak oda udvariasan és nem udvariasan érdeklődni segélyezés ügyben. Sőt nem egy alkalommal kaptunk olyan fenyegetést, hogy majd ki fogják füstölni a FIDESZ irodát innen, ha majd a volt LAÉT helyiségbe beköltözik egy papíron létező segélyszervezet és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.” E nyilatkozatra reagáltam, melyből pár gondolatot idézek: tényekkel bizonyítottam, hogy a RÁTE civil szervezetként nemcsak papíron létezik. Ezt az adományokból részesülők ezrei tanúsíthatják. Ha az említett helyiségeket valamikor birtokba vehetné a RÁTE – más feladataival együtt – az ilyen tevékenység még intenzívebb lesz a rászorultak javára (ez azóta valóban folytatódott is). Azt is írtam, hogy „Sem ideje nem lesz, de eszébe sem jutott volna (már mint a RÁTE-nek) mások kifüstölése, hiszen ez egy pártoktól független civil szervezetként fog működni.”

Mit ad Isten ? Megtörtént a kifüstölés, csak fordítva ! A FIDESZ vezetésű új képviselő-testület kvázi elsők közötti döntése volt a felújítás nem teljesítése miatt még be sem költözött RÁTE „kifüstölése”. Ez igazi pálfordulás! Szerintem már a nyilatkozat közzétételekor is így gondolták, csak az ellenkezőjét mondták. Hiszen már abban az időben a FIDESZ győzelem szelei fújtak. Tehát számíthattak a hatalomra kerülésre, és arra is, ahogy országosan teszik, a kerületben is majd mindent eltakaríthatnak, ami nekik nem tetszik. Sajnos, elkezdődött!

De mi lesz a szegények, a rászorulók támogatásával ? Hová raktározhatjuk az élelmiszer szállítmányokat, a felajánlott bútorokat, ruhaneműket ? Nem tudjuk fogadni a tanácsért hozzánk fordulókat ! Vajon az új FIDESZ többségű önkormányzat más helyiséget biztosít hasznos munkánkhoz ? Vagy netán meg akarja akadályozni a köz javára civil szervezetként önzetlenül végzendő tevékenységünket ?

Ahogy olvasom a képviselő-testületi előterjesztést, majd az Együttműködési megállapodás felmondásáról hozott határozatot, nem hiszek a szememnek ! Nem találok rá megfelelő magyarázatot. Nem találok rá más magyarázatot, csak azt, hogy amit az előző önkormányzat hagyott jóvá, az csak rossz lehet az embereknek. Tehát azt sürgősen fel kell számolni. Szerintem fals teória ez!

Hiszen RÁTE egyetlen pártnak sem szatelit szervezete, nem pártérdekeket képvisel. Minden erejével csak a rászorulókat kívánja segíteni, mégpedig sokféleképpen. Ez a tevékenység még csak nem is bármilyen párt hatalmával működő önkormányzat ellen való!

Nagy önbizalommal elképzeltük, hogy az alapszabály szerinti feladatainkat milyen összefogással és lelkesedéssel fogjuk teljesíteni! Persze feladnunk nem szabad, küzdenünk kell céljaink megvalósításáért, mert közügyről van szó. Ha a jelenlegi hatalmon lévők közül valaki is eljött volna közgyűlésünkre, tájékozódott volna munkánkról, ne tán általuk korábban sok esetben hiányolt „hatástanulmányt” készítettek volna (ha nem is írásban), akkor (ha nem vagyok naiv) talán nem születik meg ez a döntés. Naivitásomat azonban alátámasztani látszik, hogy a polgármester úr által sürgősséggel a RÁTE munkájáról kért beszámolót az elnök soron kívül el is készítette és a kért időre elő is terjesztette. A napirendhez viszont nem csatolták. A képviselők így a tények ismerete hiányában mondták ki az Együttműködési megállapodás felmondását. Az előterjesztésen a RÁTE elnöke meghívandóként van feltüntetve. Ez viszont nem történt meg. Mondható, hogy ez egy vérbeli politikai döntés volt egy civil szervezet közérdekü tevékenysége ellen.

Soha nem értettem egyet azzal, hogy bármely pártszervezet kisajátítson civil szervezetet és azt politikája eszközévé tegye. Kérdezem, rosszmájúság lenne, ha azt gyanítanám, hogy e RÁTE-nek szánt helyiségnek már kigondolt használója volt és van? De mindezek ellenére az lenne a „FAIR” dolog, ha a RÁTE ha nem is itt, akkor másutt a működéséhez megfelelő elhelyezést kapna. Erről, ha utólag is, de tárgyalni kellene. Vizér Klára új és ezzel a területtel foglalkozó alpolgármester asszonyt, harcias, szókimondó, de nem bosszúálló embernek ismertem. Talán nem tévedek. Látogasson el hozzánk, tárgyaljunk a döntésük okairól és a megoldásról. Vagy fogadja a RÁTE képviselőit és tárgyaljanak a jövőről. Ellenérzelmektől mentesen keressék meg a kiutat. Szerintem ez a rászorult családok támogatása miatt is közös felelősségünk. Szorgalmazója vagyok mind ennek és érdeklődéssel várom a tetteket.

Budapest, 2010. november 20-án.
Dr. Ódor József
A RÁTE-ben alapító tag
Dr.Ódor József
 
Hozzászólások: 137
Csatlakozott: 2010 nov. 23 10:17

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 03 15:41

SZÍVVEL?
LÉLEKKEL?
SZAKTUDÁSSAL?

„Brutális” lakbéremelés január elsejétől!

"Ragyogóan" kezdődött a 2011-es év az önkormányzati bérlakásban élőknek!

Az önkormányzatunk FIDESZ többségű képviselő-testülete a polgármester előterjesztésére a 2010. december 08-i ülésén, 2011. január elsejétől módosította az egyes lakbértípusok arányát és komfort-fokozatuk szerint differenciált összegét. Legjelentősebben a szociális alapú lakbéreket emelték (1243 lakás), de növelték a költségelven számított lakbéreket (719 lakás) is. A piaci alapú lakbéreket viszont csökkentették (21 lakás).

A szociális alapú lakbérek a következőképpen módosultak: összkomfortos lakások esetén : 199,-Ft./nm.-ről, 300,-Ft./nm.-re,komfortos lakás esetén: 181,-Ft./nm.-ről, 260,-Ft./nm.-re,,félkomfortos lakás esetén:118,-Ft./nm.-ről,154,-Ft./nm.-re
Lássuk a szociális alapú lakbérek változását:, a komfort nélküli lakás esetén: 81,-Ft./nm.-ről,[b] [b]117,-Ft./nm.-re, és szükséglakás esetén:63,-Ft./nm.-ről,88,-Ft./nm.-re.
Ezek szerint egy 53 m2 – es összkomfortos lakás havi szociális lakbére 5353.- Ft-al, a komfortosoké pedig 4187.- Ft-al nő.
A lakbéremelés mértéke minden korábbi emelést felülmúl,többszöresen meghaladja a 2011.évre tervezett infláció mértékét. Szijjártó Péter erre mondaná, ha nem lenne fideszes,hogy brutális mértékű emelés. Nesze neked szociális érzékenység.

Hasonlóan durva, 25 és 35% közötti ,mértékű a költségelven bérbeadott lakások lakbérének emelése is.

A nagy Nemzeti Együttműködés jegyében természetesen elfelejtették kikérni a szociális területen működő civil szervezetek,közöttük a Lakásbérlők Egyesülete véleményét a rendelet módosításvalkapcsolatban.

Az önkormányzat honlapján valahogy elfelejtették a fenti számokat közölni. A rendelet nem szerepel az önkormányzat honlapján a hatályos rendeletek között, mint, ahogy a Városházi Napló 2010. december 13-án megjelent számában sem közölték az emelés mértékét és a megemelt lakbérek összegét sem. Vajon miért????

Az előterjesztők érve az volt, hogy a lakbérbevételek nem fedezik az önkormányzati tulajdonú lakások üzemeltetésével, fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos ráfordításokat.
A törvény szerint az említett kiadásokat a költségelvű lakbérek tartalmazzák, a piaci bérek pedig már nyereséget is realizálhatnak. A szociális lakbérekben egyik követelmény sem érvényesíthető. Tehát a három lakbér típusnak együtt kell biztosítani a ráfordításokat.

2007-ben éppen ezért került bevezetésre a költségelvű lakbér és kismértékben folytatódott a piaci bér alkalmazása. Azóta minden évben felülvizsgálják a bérlők jövedelmét és az eredményeknek megfelelően módosulnak a lakbérek. Ennek eredménye a mai lakbér-struktúra. Közel 34 % fizet költségelvű, 1 %-a pedig piaci lakbért, 65 % pedig szociálist. Ez reprezentálja a kerületi bérlők anyagi helyzetét. Éppen ezért nem érthető, hogy az egyébként is támogatásra szorulók lakbérét emelték fel drasztikusan. Pont most, amikor a rászorulók tovább szegényedtek. A XV. Kerület lakásbérlői soha nem tartoztak a belvárosi bérlők jövedelmi színvonalához.
A fentiek alapján fennáll annak reális veszélye, hogy tovább nő a lakbérhátralék, vele együtt a kilakoltatás réme. Nem növekszik a tervezett mértékben a lakbérbevétel, annál inkább nő a társadalmi feszültség. E kiugró mértékű szociális lakbér-emelés ezért is megköveteli a lakásfenntartási támogatás jelentős módosítását. Minden bizonnyal várják is a rászoruló családok.

A kérdésként feltett fideszes választási szlogenekre a válasz:

Szívtelenül :(
Lélek nélkül :(
Mekk Mester módjára :(

Budapest. 2011.január 03.


RÁTE Vezetősége nevében :
Dr. Németh Péter elnök
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Németh Péter Dr. 2018 aug. 28 17:52-kor.
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Admin » 2011 jan. 03 15:58

Németh Péter Dr. írta:Az önkormányzat honlapján valahogy elfelejtették a fenti számokat közölni. A rendelet nem szerepel az önkormányzat honlapján a hatályos rendeletek között, mint, ahogy a Városházi Napló 2010. december 13-án megjelent számában sem közölték az emelés mértékét és a megemelt lakbérek összegét sem. Vajon miért????

Kedves Péter!

Honlapunkon december 21-én jelent meg felhívás a szociális alapon bérbe adott lakások 2011 évi bérleti díjáról. Hamarosan a rendelet is elérhető lesz honlapunkról a szokásos módon.

Admin
Admin
Fórum Adminisztrátor
 
Hozzászólások: 390
Csatlakozott: 2004 jan. 12 22:42

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 03 17:41

Tisztelt Admin!
Valóban. Úgy látszik,hogy a Felhívások rovat elkerülte akkor a figyelmemet.Köszönöm a pontosítást.
Eredményes, nyugodt,boldog új évet kívánok!

Üdvözlettel!

Dr. Németh Péter
elnök
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 07 14:23

SZÍVVEL?
LÉLEKKEL?
SZAKTUDÁSSAL?

Az Együttműködési Megállapodás felmondásának margójára

Amint azt a figyelmes Olvasó az előző írásaimból már tudja, a képviselőtestület 2010. november 10.-én egyoldalú nyilatkozattal felmondta az Önkormányzat és a Rászorulókat Támogatók Egyesülete között meglévő Együttműködési Megállapodást. A felmondás mellett arról is döntött, felkéri a polgármestert L.T.-t, hogy az egyesületet és a Palota Holdingot erről a döntésről értesítse 2010. november 15.-ig. Ezt a határozati javaslatot is megszavazta L.T.

Először 2010. november 23.-án, a Polgármesteri Titkárság Vezetőjétől, másodszor 2010. december 03.-án L.T.-től elektronikus levélben ( ezek átvételélt,visszaigazolták), majd 2011. január 3.-án kelt L.T.-nek címzett hagyományos levélben kértem, hogy a felmondásról szóló határozatot az egyesületnek küldjék meg. A tértivevény tanulsága szerint a levelet 2011. január 05.-én vette át a Hivatal munkatársa. A mai napon, 2011. január 07.-én a választ megkaptam. Csak félhangosan jegyzem meg, hogy a hatályos KET szerint az elektronikus formában eljuttatott leveleket is úgy kell kezelni, mint a hagyományos postai úton kapottakat.
Ugye ez nem újság az Ön számára sem kedves L.T? Ellenzékiként Önök számtalanszor éltek ezzel a formával.
A határozat közlésének formája a Tulajdonosi nyilatkozat címet viseli. Ebből egy értelműen kiderül, hogy L.T. egyszerűen helyiséggazdálkodási ügynek tekintette az Együttműködési Megállapodást. Jellemző!
A fenti Tulajdonosi Nyilatkozat elkészítésének dátuma. 2010. december 08. osztályvezetői ellenjegyzésének dátuma 2010. december 09. A levélen a postabélyegző 2011. január 06.
A világháborús nótából, eddig úgy tudtam, hogy „Muszkaföldön lassan jár a posta”, na de, hogy manapság a XV. kerületben is, ezt nem gondoltam volna. De mielőtt még a Magyar Posta hitelrontásért beperelne, közlöm, hogy nem így van. Itt gyorsan jár a posta, de csak akkor, ha rábízzák a küldeményt. Amíg az a fránya levél mondjuk december 2010. december 10.-től L.T. asztalán aláírásra vár, és csak a tértivevényes sürgető levélre írja alá L.T.,addig nem lehet a postát kárhoztatni. Emellett megjegyzem, hogy L.T. a saját többségű testületének határozatát ( 2010. november 15.-ig értesítse az érintetteket) is semmibe veszi, tényleg biodíszletnek tekinti Őket. Szomorú.:(

A kérdésként feltett fideszes választási szlogenekre a válasz:

Szívtelenül :(
Lélek nélkül :(
Mekk Mester módjára :(

Budapest. 2011.január 07.

Dr. Németh Péter
elnök
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: fazekas » 2011 jan. 08 10:20

A Rászorúltakat Támogatók Egyesületének van egy helysége a Pestújhelyi út 34 sz. alatt. Az iroda elötti járda koszos, elhanyagolt az egész környezet nem méltó egy olyan Egyesülethez, amelyik nem rég még a volt Polgármester Urat indította az önkományzati választáson. :oops: :oops: Gondolom Ö szégyenkezne Önök helyett.
Egyszerűbb irogatni, mint fizikálisan cselekedni. :idea:
fazekas
 
Hozzászólások: 513
Csatlakozott: 2005 nov. 01 21:34

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 08 13:05

Kedves fazekas!

Téved. Azt a helyiséget valamikor a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány használta.
A Rászorulókat Támogatók Egyesülete nem azonos a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvánnyal.
Üdvözlettel!

Dr. Németh Péter elnök.
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: fazekas » 2011 jan. 09 11:16

Köszönöm a tájékoztatást, ennyivel okosabb lettem.

Fazekas
fazekas
 
Hozzászólások: 513
Csatlakozott: 2005 nov. 01 21:34

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 12 17:27

Tájékoztatásul bemásolom egyesületünk László Tamás úrhoz intézett levelét.

"László Tamás polgármester részére

Budapest XV. kerület Önkormányzata
Budapest
Bocskai u.1-3.
1153.

Tisztelt László Tamás Úr!

Tájékoztatom, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011” címmel hirdet pályázatot. A projekt célja, hogy a kiíró 2011-es évre vonatkozóan együttműködési megállapodásokat kössön partnerszervezetekkel, melynek keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, annak raktáraiban térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában.

Szervezetünk, a Rászorulókat Támogatók Egyesülete, a 2010-es évhez hasonlóan ebben az évben is tervezi élelmiszer-adományok gyűjtését és szétosztását a kerületben élő rászorulók között. Ezért indulni kíván ezen a pályázaton.

A kitöltött pályázati adatlap, valamint a hatályos bírósági bejegyzésen kívül, a pályázat feltétele a kerületi Önkormányzat támogató nyilatkozatának beküldése is.

Ezt a támogató nyilatkozatot levelemhez mellékelem.

Kérem, hogy a Támogató nyilatkozatot szíveskedjék aláírni, és egyesületünk címére megküldeni szíveskedjék, úgy, hogy a pályázat beadásának határidejébe beleférjünk.

A pályázat beadásának határideje: 2011. január 21.

Tájékoztatom, hogy ezt a levelet és az erre adott választ az önkormányzat honlapján, a Fórum rovatban, valamint az egyesület, és az egyesületi tagok honlapján nyilvánossá teszem.
Gyors válaszát várva!


Budapest. 2011. január 12.


Üdvözlettel!


Dr. Németh Péter
elnök"
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Németh Péter Dr. 2011 jan. 19 14:16-kor.
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Nagy Erika » 2011 jan. 15 09:41

Érthető hogy Német úrnak legfontosabb ő maga, hogy ő milyen levelet írt. Ezt felteszi máshová is, például a Hajdú László honlapjára is. (Egyébként hogy jogilag definiáljuk: olyan nincs hogy Hajdu László nyugdíjas polgármester, mert nem polgármester, meg olyan sincs Hajdú László nyugdíjas parlamenti képviselő, mert nem parlamenti képviselő. Valaha az volt, de most nem az. Ha Németh úr esetleg jogi dr ezt javítsa ki sürgősen!) Az is érthető, hogy a Rászorulókat Támogatók Egyesülete nem azonos a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvánnyal. Bár Király Csaba például mindkettőben van, meg Németh Péter is. És mindkettő az önkormányzattól várja a támogatást. Bár a Podmaniczky úr azt állítja, hogy ő volt az osztogató, pedig ő a másik szervezetben elnök. Ezt tisztázzák maguk között. Honlapja szerint Németh doktor 2010-ben 45000 csomag félkilós száraztésztát "osztott szét" 20000 csomag keksz mellett. Hasonlóan (?) a Földesi-Szabó úrhoz aki szökésben van, külföldre távozott a bíróságról.
http://index.hu/belfold/2010/12/22/het_ ... o_laszlot/

Valószínűleg szükségük is lesz sok embernek hamarosan ezekre az adományokra, ha lesz felelősségre vonás a XV. kerületben az óvodai ingatlanbotrány miatt. Király Csaba volt alpolgármester, Német Angéla volt oktatási felelős, (remélem nem rokon) Hajdu László volt polgármester sok száraztésztát igényel majd azon a zárt helyen ahová kerülhetnek. Várjuk a felelősségre vonást.
Nagy Erika
 
Hozzászólások: 171
Csatlakozott: 2006 ápr. 18 19:07
Tartózkodási hely: Szilas park

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: opeth » 2011 jan. 15 13:38

...."Német Angéla volt oktatási felelős, (remélem nem rokon)"...de bizony az! :oops:
opeth
 
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2006 márc. 28 21:41

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 18 15:06

Kedves Nagy Erika!
Számomra mérhetetlenül nagy elismerés és megtiszteltetés, hogy megtörve 2009. szeptember 19.-e óta ezen a néven, tartó hallgatását, éppen az általam írt levél hatására ragadott billentyűzetet és írt ismét a Fórumra. Csak remélni tudom, hogy majd' másfél éves hallgatásának nem volt más oka, mint az, hogy Önnek minden rendben volt eddig a kerület a közéletében, és csak ez a kis létszámú szervezet elnökének írása zavaró tényező Önnél.
Megtiszteltetés, hogy Hajdu úr honlapját is olvassa. Biztatom, tegye ezt a jövőben is.( http://www.hajdu15.hu ) Számos hasznos információt talál ott. Emellett figyelmébe ajánlom a http://rate.atw.hu honlapot is. Ugyancsak javaslom, hogy figyelmesen olvasgassa a következő írásokat is.:
http://www.bpxv.hu/index.php?page=kerulet&id=4139, http://www.asz.hu/ASZ/jeltar.nsf/0/78B0 ... 38J000.pdf

Pár soros írásában több pontatlanságot vélek felfedezni.
Nem vagyok tagja sem alapítóként, sem kuratóriumi tagként a Lehetőség a Rászorulóknak Alapítványnak. Ha az lennék, sem szégyellném!!!
Sehol egyetlen írásomban nem állítottam,hogy az élelmiszereket én osztottam. Azt állítottam és állítom most is, hogy 11 civil szervezet közel 80 aktivistája és 7 oktatási intézmény, gyermekvédelmi felelőse, -a SZMK tagjai bevonásával-volt az, akik az összesen 4 kamionnyi élelmiszert a rászorulókhoz eljuttatták. Köszönet érte nekik!!! Az igazsághoz híven azt írtam, hogy ezen élelmiszerosztó akcióknak a RÁTE volt motorja, a szervezője.
Erika kedves, ha kedve van, kiszámolhatja pontosan, hogy hány zacskó száraztészta és hány zacskó keksz-féleség került kiosztásra.
Ehhez adatok a következők:
2010. júniusban 6000 kg. lisztet, 3360 kg. spagettit, 960 kg. háztartási kekszet, és 800 kg. kristálycukrot osztottunk ki 2500 főnek. A liszt és a cukor és a háztartási keksz egy kilós, a száraztészta fél kilós kiszerelésben érkezett.
2010. július végén és augusztus elején 1600 kg. lisztet, 2800 kg. rövid csőtésztát, 6480 kg. makarónit, 294 kg. vaníliás karikát, 2496 kg. kukoricapelyhet, 1600 kg. kristálycukrot osztottunk 1800 főnek, valamint a két sajátkonyhás önkormányzati oktatási központnak (Károly Róbert Szki. és a Száraznád NOK) 300-300 kg. makarónit biztosítottunk a gyerekek élelmezésének kiegészítésre. A liszt, a cukor és kukoricapehely kilós kiszerelésben, a két féle száraztészta fél kilós, a vaníliáskarika pedig negyed kilós kiszerelésben érkezett.
2010. november végén és december elején 6400 kg. lisztet, 16800 kg. orsós tésztát, és 3780 kg. omlós-mézes kekszet osztottunk ki 3800 főnek. A liszt kilós, a tészta fél kilós, az omlós-mézes keksz pedig, negyedkilós kiszerelésben érkezett.
Nem kell Pataki fejszámoló bűvésznek lenni, hogy ez közel sem annyi csomag, mint amennyit Ön említ. Nosza kedves Erika, számoljon, várom a végeredményt!
Földes-Szabó úr emlegetése nem más, mint az Ön részéről megnyilvánuló szándékos ferdítés, törekvés arra, hogy Rászorulókat Támogatók Egyesületét hamis színben tüntesse fel. Ön tudja, miért :(
Óvodai ingatlanbotrány a kerületben nem volt. Olvassa el Hajdu úr honlapján megjelent írást, amely vagdalkozások helyett, tényekre alapozva, ad hiteles tájékoztatást a MÁV telepi óvoda kapcsán felmerült kérdésekről.
Csak a pontosítás kedvéért: Németh Angéla nem oktatási felelős volt a 2006-2010. ciklusban, hanem az önkormányzat Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságának az elnöke. Oktatási felelős reszortra Ön legfeljebb a KISZ-ből, vagy az MSZMP-ből emlékezhet :D
Befejezésül még egy megjegyzés. Nekem a feleségem azt mondta, hogy Angéla a lányom :) Így hát sajnos reményében csalatkoznia kell.
Most pedig azért fordultam Támogatói nyilatkozat kiadásáért László Tamáshoz, hogy az Élelmiszerbank Egyesület által kínált lehetőséget se szalasszuk el. A Támogatói nyilatkozat szövegét elolvashatja Ön,- persze ha Önt ez komolyan érdekli,- és minden érdeklődő az alábbi linkre kattintva.
http://www.elelmiszerbank.hu/linkek.html

Üdvözlettel!

Dr.Németh Péter
RÁTE elnöke
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Dr.Ódor József » 2011 jan. 20 10:33

Kedves Nagy Erika a Szilas parkból !

Több kerületi lakossal együtt én is tagja, alapító tagja vagyok a RÁTE-nak. Mégpedig azért, hogy szerepet vállaljak a rászorulók támogatásának szervezésében és lebonyolításában. Ezt nem ÖNÖS, hanem KÖZÖSSÉGI érdekből teszem, mint ahogy az egyesület tagjai és támogatói kivétel nélkül. Nem magunk, hanem rászoruló embertársaink támogatását szervezzük.
Lehet, hogy látásból, vagy a közéletből felszínesen ismerjük egymást, de gondolkodásunkban, cselekedeteinkből biztosan nem. Pedig ez a lényegesebb. Ezért szomorít el az értékítélete. Mind a RÁTE-t, mind a tagjait illetően. Hogyan vonhat így párhuzamot „Földesi-Szabó úr” (nem nevezném úrnak) és „Németh doktor” között? Hogyan ítélkezhet előre az érintettek és a tények alapos ismerete nélkül az úgynevezett „óvodai botrány” következményeiről és a levelében említett Király Csaba, Németh Angéla és Hajdu László „száraztészta igényéről”, ha majd „zárt helyre kerülhetnek”. „Várjuk a felelősségre vonást” írja levele befejező részében.
Ugyanis a tények megismerése alapján kiderülhet (ismereteim szerint ki is fog), hogy a rászorultak támogatásának szervezése a RÁTE tagjai részéről valóban önzetlen tevékenység, az „ingatlan-botrány” pedig politikai blöff.Amikor ez kiderül, akkor hogyan számol el Kedves Nagy Erika az erkölcsi elvei alapján önmagával, lelkiismeretével? Elmegy vajon a megbántottakhoz bocsánatot kérni?
Mi nem vagyunk pártelkötelezettek. Bennünket nem az elfogultság, pláne nem a gyűlölködés irányít. Mi rászorultak-pártiak vagyunk ízig-vérig. Egy fillér, egy csomag száraztészta vagy keksz elfogadása nélkül.
Kérem, ismerje meg egyesületünk alapszabályát, célkitűzéseit, eddigi tevékenységünket. Jöjjön el rendezvényeinkre, vegyen részt az érkező kamion-szállítmányok komoly fizikai munkát igénylő fogadásában, elosztásában, elszámolásában és utána ítélkezzen. Az sem lenne felesleges, ha a Szilas parkban lakó rászorultakhoz is segítene eljuttatni az adományokat. Persze csak akkor tegye mindezt, ha magáévá teszi, hogy a RÁTE pártpolitikától független
szervezetként kíván továbbra is működni a növekvő számú rászorult emberekért.
Üdvözlettel:
Ódor József
Dr.Ódor József
 
Hozzászólások: 137
Csatlakozott: 2010 nov. 23 10:17

Re: Rászorulókat Támogatók Egyesülete

HozzászólásSzerző: Németh Péter Dr. » 2011 jan. 20 20:46

SZÍVVEL?
LÉLEKKEL?
SZAKTUDÁSSAL?

Hát ezt is megértük! Mi jön még?

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011” címmel hirdetett pályázatot. A projekt célja, hogy a kiíró 2011-es évre vonatkozóan együttműködési megállapodásokat kössön partnerszervezetekkel, melynek keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől, annak raktáraiban térítésmentesen átvett élelmiszereket a szerződő szervezetek az általuk gondozott rászorulóknak juttatják el ingyenes adomány formájában.
Pályázhatott minden Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, egyház, önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény.

Egyesületünk, a RÁTE pályázatot kívánt benyújtani, hogy az így kapott élelmiszerekkel, - a korábbi évekhez hasonlóan- segítse a kerületben nehéz helyzetben élő nyugdíjasokat, gyermekes családokat, a létminimum alatt, és annak közelében élőket.
A pályázati felhívásban a civil szervezetektől a kiíró, a szokásos anyagokon túlmenően, írásos támogató nyilatkozatot is kért, a pályázó székhelye, szerinti települési önkormányzattól.
A kiíró által megfogalmazott támogatói nyilatkozatot idemásolom:

Támogató nyilatkozat

Alulírott (név),mint a (Települési Önkormányzat neve) Önkormányzatának képviselője nyilatkozom, hogy Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett élelmiszer adományozási program – beleértve az Európai Uniós Élelmiszersegély Programot is - településünkön történő megvalósításában ajánlja és támogatja a (szervezet neve) munkáját.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől kapott élelmiszersegélyek kiosztásával kapcsolatban az Önkormányzat részéről minden segítséget megadunk a (szervezet neve) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület között esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésére, illetve szükség esetén részt veszünk az adományok helyben történő szétosztásának ellenőrzésében.

20... …………………hó ….. nap


ph.


……………………………………………………..
aláírás

Ezt a támogatási nyilatkozatot, természetesen, kitöltve eljutattuk L.T.-hez, azzal a kéréssel, hogy 2011. január 21.-ig a pályázati határidő lejárta előtt, aláírva, juttassa vissza egyesületünkhöz.
Bármily hihetetlen, L.T. a nyilatkozat aláírását megtagadta, azzal az indokkal, hogy a RÁTE nem kap ilyen privilégiumot. Annál több rászoruló van a kerületben, mint amennyinek mi adományt adtunk. Ezt a 2011.január 19.-i testületi ülésen egy hozzászólás kapcsán közölte.

Sok mindent megéltünk már mióta L.T. a kerületi választópolgárok elenyésző kisebbségének ( 18,24%) akaratából polgármester lett.

Megéltük, hogy
- első intézkedései egyike a RÁTE és a kerületi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felmondása volt, ezzel a még birtokba sem vett Neptun u. 72 sz. alatti helyiséget az egyesületünktől visszavette. Csak megjegyzem, hogy a Neptun u.72. sz. alatt lévő kerületi FIDESZ irodát jelölte meg a Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete a RÁTE közreműködésével kapott élelmiszer kiosztási helyéül 2010. augusztusában.
- Testületi ülésen előterjesztésére 50 %-al emelték a szociális lakbéreket.
- Takarékosságra hivatkozva visszavonták a jogosítvány, a nyelvvizsga bizonyítvány, és az ECDL vizsga megszerzéséhez kapcsolódó támogatásokat.
- Hírek szerint a szociális segélyekkel foglalkozó bizottság arra büszke, hogy a segélykérelmek több mint felét elutasítják. Hát erre büszkék is lehetnek.
- Most a támogatói nyilatkozat aláírását is megtagadta. Nem állítom, hogy csak a RÁTE alkalmas és képes, egy-egy ilyen élelmiszerosztási akció megszervezésére és lebonyolítására, de azt állítom, hogy ha többen pályáztunk volna és többen nyertünk volna, az esetleges átfedéseket is kiszűrve, több rászorulóhoz juttathattuk volna el az adományokat. Azt is állítom, hogy a 2010-ben összesen a több mint 53 tonna, azaz 4 kamionnyi élelmiszer kiosztása, elszámolása során rengeteg tapasztalatot szereztünk.
Nem tudok arról, hogy a kerületi önkormányzat vagy intézménye illetve, más kerületi közhasznú szervezet benyújtott volna pályázatot.

Sajnálatos dolog, hogy a RÁTE iránt érzett személyes ellenszenve, mondhatom gyűlölete miatt ilyen döntést hozott

Nesze neked szociális érzékenység. Hová lett a „zemberek” iránt érzett, és papagáj-módjára hangoztatott felelősség „kedves” L.T.??? Csak a kampányban érezték?

Nekem édesanyám azt mondta: „Fiam, ha nem tudsz segíteni, akkor legalább ne árts!””

Befejezésül: egyesületünk ilyen ellenszélben is az alapszabályában megfogalmazott célok megvalósításán dolgozik majd 2011-ben is. Keressük, és bízom benne, hogy meg is találjuk azokat a forrásokat, ahonnan ebben az évben is sikerül élelmiszer adományokat beszereznünk.

A kérdésként feltett fideszes választási szlogenekre a válasz:

SZÍVTELENÜL :(
LÉLEK NÉLKÜL :(
MEKK MESTER MÓDJÁRA :(

Budapest. 2011. január 20.

Dr. Németh Péter RÁTE Elnöke
A süketnél is rosszabb,aki nem akar hallani.
Németh Péter Dr.
 
Hozzászólások: 228
Csatlakozott: 2010 aug. 13 12:13

Következő

Vissza: KözéletKi van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron